Sign In

Low Carbon Finland 2050 – VTT clean energy technology strategies for society

Julkistamisseminaari

Julkistamisseminaarin esitykset

Tilaisuudenavaus – Erkki KM Leppävuori, VTT

Suomen energia- ja ilmastostrategian valmistelu – Arto Lepistö, työ- ja elinkeinoministeriö

Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja ilmastoneuvottelut – Sirkka Haunia, ympäristöministeriö

 

VTT Low Carbon Finland 2050 –visioiden ja skenaarioiden lähtökohdat ja sektorikohtaiset tulokset

Kansantaloudelliset skenaariot Low Carbon Finland 2050 –tulevaisuudessa – Juha Honkatukia, VATT

Vähähiilinen Suomi 2050 – VTT:n skenaariotarkastelujen johtopäätökset– Tiina Koljonen, VTT

Kommenttipuheenvuorot: