Sign In

MaasDigiboksi

Infograafit ja julkaisut

Seuraa meitä:

 

Mitä on luvassa Digiboksi-hankkeen matkalla vuonna 2018?

 

Katso Digiboksin vuosikello 2018 pdf-muodossa

Oheiseen vuosikelloon on koottu pääpiirteissään ne toimet, jotka on tehty alkuvuoden 2018 aikana ja mitä suunnitelmia on odotettavissa loppuvuodelle. Suunnitelmat elävät ja täydentyvät myös tarpeen ja kysynnän mukaan. Liikennepalvelulain tultua voimaan heinäkuussa 2018 ohjaavat tämän jälkeen Suomen maaseudulla kertyvät kokemukset hankkeessa käsiteltäviä sisällöllisiä kysymyksiä.
Keskeisessä roolissa ovat koko hankeajan käynnissä olevat toimet eli mm. somekanavien päivitys ajankohtaisen ja merkityksellisen tiedon jakamiseksi, tekstien tuottaminen eri foorumeihin sekä aiheesta puhuminen eri tilaisuuksissa.

 

Infograafit

Joskus yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi hankkeen aikana valmistellaan infograafeja, joissa selkeällä tavalla kuvataan jokin maaseudun kuljetuksiin ja liikkumiseen liittyvä kokonaisuus tai osa-alue. Lisäksi sivuilla julkaistaan myös muiden tahojen tuottamia aihepiirin infograafeja. Infograafien laatimisen tavoitteena on tuottaa tieto ymmärrettävästi ja havainnollisesti, joka madaltaa kynnystä ja innostaa kokeilemaan uusia tapoja liikkua ja kuljettaa tavaroita.

Muiden tuottamia infograafeja:

 

Julkaisut

Hankkeen julkaisut kootaan näille sivuille. Tarkoituksena on julkaista mm. koosteita casekorteista ja loppuraportti.