Sign In

MaasDigiboksi

Muuta aiheeseen liittyvää tietoa

Seuraa meitä:

Suomessa ja maailmalla julkaistaan paljon hyvää materiaalia liikenteen ja kuljetusten muutoksesta. Tämän hankkeen sivuille tuodaan tietoa niistä materiaaleista, jotka ovat hyödyllisiä maaseudun toimijoiden näkökulmasta.

Kehittämishankkeet

Suomessa on käynnissä erilaisia liikenteen muutosta työstäviä kehittämishankkeita. Alla luettelo hankkeista hankenimen aakkosjärjestyksessä. Ole yhteydessä, jos lista kaipaa täydennystä!
 
ALPIO (alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi)
• Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Savossa julkisesti tuettujen matkojen yhdistelyä
• Lisätietoa: https://www.sitra.fi/uutiset/kolmen-alueen-uudet-liikkumiskokeilut-valjastavat-julkiset-kyydit-tehokkaampaan-kayttoon/ 
 
Kyliltä fiksusti liikkeelle Outokummussa
• Hankkeessa tarkastellaan liikkumista outokumpulaisten kylien ja lähiyhteisöjen näkökulmista. Tavoitteena on tuoda Outokummun maaseudun asukkaille tietoja erilaisista liikkumisen vaihtoehdoista, ideoida yhdessä ja ottaa käyttöön asukkaille sopivia kestävää liikkumista tukevia käytäntöjä (https://maakaista.fi/joensuun-seutu/yhdistys/ajankohtaista/item/1517-kylilta-fiksusti-liikkeelle-outokummussa-toiminta-jatkuu ).


Kyytiin2 tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä
• Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kuljetusten ja matkojen kehittäminen liikenteen muutoksen konkretisoinniksi. 
• Hankesivut: www.kyytiin2.fi

 

Liikkumisen valtionavustusta saaneet kohteet, kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia hankkeita
• Vuoden 2018 hankkeet https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/23587/Liikkumisen+ohjaus+2018+valtionavustushankkeet.pdf/7a773c84-5613-47b7-8b15-541b7fa22f56
• Vuoden 2017 hankkeet https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/23587/Liikkumisen+ohjaus+valtionavustushankkeet+2017.pdf/99fda415-8b22-4bb1-b306-a0ca8f014787 

Mamba
• Kuuden Itämeren valtion yhteishanke, jossa Suomesta mukana Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala. Etelä-Pohjanmaalla tähdätään julkisen sektorin kustantamien matkojen yhdistelyyn, Pohjois-Karjalassa
• Hankesivut: https://www.mambaproject.eu/

 

Open Arctic MaaS
• Tutkitaan pilotoimalla maaseudun liikkumispalveluiden konseptia kestävän ja hallitun matkailun kasvun mahdollistajana.
• Mukana PPP yhteistyössä alueviranomaiset sekä 11 aluetta/matkailukohdetta Pohjois-Suomesta 

• Hankesivut: https://www.arcticmaas.fi/

Perille asti
• Pääkaupunkiseudulla last mile -tarkastelua turismin ja työmatkojen yhteydessä, digiratkaisujen kilpailuttaminen ja testaus käytännössä
• Twitter: @PerilleAsti  


Vaste – vähähiilisen logistiikan palvelualusta
• Keski-Pohjanmaalla kuljetusten digitaalisuuden kehittäminen. Kehitetään palvelualusta, joka palvelee logistiikkaa sensoriteknologiaa hyödyntävän ajantasaisen, uuden informaation avulla sekä tuottaa tietoa kustannustehokkaimman ja vähähiilisimmän logistisen reitin valintaan.
• Hankesivu: https://tki.centria.fi/hanke/vaste/1396  

Älyliikenne 2020
• Tavoittelee Pohjois-Pohjanmaan alueella matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuuden edistämistä sekä liikkumisen turvallisuutta ja vähäpäästöisyyttä älyliikenteen keinoin.

• Hankesivut: http://www.greenpolis.fi/projektit/alyliikenne-2020/ 
 

Aiemmin päättyneet hankkeet:

• Etelä-Karjalan MaaS. Raportti: EteläKarjalan_MaaS_loppuraportti.pdf

Kyytiin – monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa. Raportti: http://seutukunta.kase.fi/wp-content/uploads/2017/12/Kyytiin_raportti_Kase.pdf
Pihka - Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen – esiselvitys Pirkanmaan alueella. Raportti: http://www.tut.fi/verne/aineisto/PIHKA_loppuraportti.pdf
MaaseutuMaaS - Liikkumispalvelut maaseudun elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden mahdollistajana. Raportti: https://www.vtt.fi/sites/maaseutumaas/Documents/MaaseutuMaaS_raportti_revised_final2.pdf

• Kätevä - MaaS-kokeilu Seinäjoella. Raportti: kateva_loppuraportti_final_web.pdf