Sign In

MaasDigiboksi

Tapahtumat

Seuraa meitä:

Hankeaikana järjestetään webinaareja sekä osallistutaan muiden kanssa järjestettäviin tapahtumiin. Webinaarit ovat internetissä järjestettäviä tilaisuuksia, joihin sekä puhujat että yleisö osallistuvat tietokoneensa välityksellä. Ne järjestetään tiettyyn, ennalta ilmoitettuun aikaan. Ensimmäinen webinaari järjestetään keväällä 2018.

Vuoden 2020 alkupuolella järjestetään hankkeen loppuseminaari.

Ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin, jos järjestät tapahtumaa, jossa voimme kertoa maaseudun liikkumisen ja kuljetusten muutoksista ja esimerkeistä.

Ajankohtaista

Liikenteen muutokset ja maaseutu -webinaari 28.5.2018 klo 9.30~10.45
Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yleiskatsaus sekä tarjota tarkempaakin tietoa liikenteen muutoksista maaseudun näkökulmasta. Webinaari keskittyy liikennepalvelulain tuomiin muutoksiin, joka monilta osin astuu voimaan 1.7.2018.
Webinaari sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, niin aluekehittäjille kuin maaseudun pk-yrityksille, mukaan lukien kuljetusalan ammattilaiset.

Ilmoittautuminen 23.5. mennessä: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/5135/lomake.html.  
Webinaarin kutsu: LiikenteenMuutosMaaseutu_webinaari_28_05_2018.pdf

  

Maaseudun liikenne -työryhmä Maaseutututkijatapaamisessa Mikkelissä 30.-31.8.2018                      
Työryhmäkuvaus:
Liikenteen lainsäädäntö ja toimintakenttä ovat myllerryksessä. Sen seurauksena muun muassa liikenteen viranomaisten tehtävät ja työnjako muuttuvat, liikennealalle tulee uudenlaisia yrityksiä, digitaalisten välineiden hyödyntäminen yleistyy liikenteessä yhä nopeammin ja kuluttajat saavat uudenlaisia palveluita. Suomen liikennelainsäädäntö muuttuukin 1.7.2018 lähtien nykyaikaiseksi ja edistykselliseksi koko Euroopan mittakaavassa. Ulkomailla ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, kuinka Suomen maaseutualueilla liikkumispalvelut kehittyvät.
Koska myllerrys on kattava ja vaikuttaa moneen eri toimijaan, niin se edellyttää jokaiselta osapuolelta uuden oppimista ja osittain poisoppimista vanhasta. Millaisena tämä liikenteen iso muutos näyttäytyy maaseutualueilla? Miten maaseudun pk-yritykset oppivat hyödyntämään uudistuneen lainsäädännön ja digitalisoitumisen mahdollisuuksia? Miten maaseudun lyhyen ja pitkän matkan kuljetukset saadaan ketjutettua sujuvasti henkilö- ja tavaraliikenteen osalta?
Maaseudun liikennettä koskevaan työryhmässä kuullaan esityksiä, jotka esimerkiksi käsittelevät kehittämis- tai tutkimusprojektien tuloksia.

Lisätiedot tapaamisesta:  http://www.mua.fi/maaseutututkijatapaaminen-2018/.

Työryhmäkutsu: 2018_Maaseudun liikenne _abstraktihaku_jatkoaika.pdf