Sign In

Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä

Projektiesittely

Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä

Liikkuminen palveluna –konseptin (Mobility as a Service, MaaS) tavoitteena on järjestää kuluttajalle yhden luukun periaatteella helppoja ja käyttäjälähtöisiä liikkumispalveluita teknologiaa ja eri liikennemuotoja hyödyntäen. MaaS-palvelut voivat tarjota joustavia matkaketjuja, yhdistellä tavara- ja henkilöliikennettä sekä sisältää erilaisia lisäpalveluita. Liikkumispalveluita voivat hyödyntää yksityiset henkilöt, yritykset ja julkiset tahot, niin markkinalähtöisten kuin tuettujen kuljetusten osalta.

Hankkeen päätavoite on luoda maaseudun liikkumispalveluiden visio ja määrittää sen edellyttämät toimenpiteet. Lisäksi tunnistetaan maaseudun liikkumispalveluiden liiketoimintamalleja ja annetaan suosituksia teknologian osalta ja säätelyn kehittämiseksi.

 

Tutkimusohjelma: Maa- ja metsätalousministeriö, Maatilatalouden kehittämisrahaston valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet

Hankkeen kesto: 05/2016 – 06/2017

Hankkeen toteuttajat: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hankkeen ohjausryhmä: Heli Siirilä, Levón-instituutti/ Vaasan yliopisto, Seppo Serola, Liikennevirasto ja Johanna Vilkuna, Kuntaliitto

Hankkeen esite:  esite_MaaseutuMaaS.pdf