Sign In

Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä

In English

​Project brochure brochure_rural_MaaS.pdf

The main results will be published in English in: Eckhardt, J., Nykänen, L., Aapaoja, A. & Niemi, P. (accepted). MaaS in rural areas - case Finland. ICoMaaS 1st international conference on Mobility as a Service, Tampere Finland 28-29.11.2017.