Sign In

MAASiFiE

MaaS-konsepti ja MAASiFiE-projektiesittely

 

Mobility as a Service (MaaS)

MaaS on uusi konsepti, jonka tavoitteena on järjestää kuluttajalle yhden luukun periaatteella joustavia, tehokkaita, käyttäjälähtöisiä ja ekologisia liikkumispalveluita teknologiaa ja eri liikennemuotoja hyödyntäen. MaaS-palvelut voisivat tarjota eri liikenneoperaattoreiden matkoja samalle lipulle yhdellä maksulla sekä eri kulkumuotojen välillä toimivia reittioppaita. Palveluun voisi myös sisältyä perinteisen joukkoliikenteen ohella vuokra- ja yhteiskäyttöpalveluita. MaaS voisi tarjota mahdollisuuksia yhdistää henkilö- ja tavaraliikennettä etenkin kaupunkijakelussa ja haja-asutusalueilla.

 

Mobility As A Service For Linking Europe, MAASiFiE

MAASiFiE on eurooppalaisen liikennealan järjestön, CEDR (Conference of European Directors of Roads), monikansallisen tutkimusohjelman rahoittama projekti.  Projektin tavoitteena on tunnistaa ja analysoida erilaisia liikkumispalvelumalleja ja luoda Euroopan MaaS-Roadmap 2025.

Hankkeessa mm.:

  •  Analysoidaan MaaS:n nykytila ja tulevaisuuden trendit sisältäen mm. eri kulkumuotojen tietopalvelut, lippu- ja maksujärjestelmät sekä yhteiskäyttökonseptit
  • Kehitetään liiketoiminta- ja operaattorimalleja MaaS-palveluille
  • Analysoidaan teknologiset vaatimukset ja yhteentoimivuus sekä lainsäädännön asettamat haasteet ja mahdollisuudet MaaS:n osalta
  • Arvioidaan MaaS:n sosio-ekonomiset ja ympäristövaikutukset
  • Tuetaan MaaS:n kehitystä Euroopassa ja edistetään MaaS:iin liittyvää tiedonvaihtoa

Projektin kesto: 1.6.2015 – 31.5.2017

Projektin koordinaattori: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Projektipartnerit: AustriaTech (Itävalta) ja Chalmers tekniska högskolan (Ruotsi)