Sign In

MaintenanceKIBS 2009 - 2011

MaintenanceKIBS - Tieto- ja osaamisintensiivinen tuote-palvelusuunnittelu teollisen liiketoiminnan arvoketjussa

 

Tuotannollista liiketoimintaa harjoittavat yritykset tarkastelevat yhä useammin mahdollisuuksia, joita teolliset palvelut voivat heille tarjota tuoteliiketoiminnan rinnalla. Palveluiden kehittäminen tarjoaa yrityksille sekä kasvumahdollisuuksia että uudenlaisia ansaintamalleja. Teknologia-perustaisten tieto- ja osaamisintensiivisten palveluiden (KIBS) kasvuun ovat vaikuttaneet mm. palveluiden ulkoistamiskehitys ja kansainvälistyminen. Lisäksi palveluiden kannattavuus on yleensä huomattavasti korkeampi kuin teollisuuden muiden liiketoimintojen ja ne tarjoavat tuottoa tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Integroitujen tuote-palveluratkaisujen kehittämiseen liittyy kuitenkin haasteita. Tyypillisesti kone- ja laitevalmistajan ydintuotteiden suunnittelusta vastaa tekninen henkilöstö, kun taas palveluiden suunnitteluun osallistuvat yrityksen markkinointi- ja jakelutoiminnot. Tästä johtuen palveluiden ja tuotteiden yhteensopivuudessa on ongelmia ja usein palveluiden räätälöinti tehdään vasta jälkikäteen, kun tuote on jo suunniteltu. Myös tuote-palvelu-ratkaisujen liiketoiminnallinen tarkastelu, esimerkiksi vaihtoehtoisten tuote-palveluratkaisujen elinjaksokustannusten laskenta, kannattavuusarviointi sekä ansaintalogiikan määritys, jää usein liian vähälle huomiolle.

Projektissa kehitetään uudenlainen menetelmä tuote-palvelusuunnitteluun. Menetelmä tarjoaa työkaluja ja toimintatapoja 1) tuotteiden ja palveluiden rinnakkaiseen suunnitteluun, 2) suunnittelun eri vaiheissa kerääntyvän tiedon hallinnointiin ja hyödyntämiseen sekä 3) vaihtoehtoisten tuote-palvelukonseptien elinjaksokustannusten ja -tuottojen arviointiin.

Tieto- ja osaamisintensiivinen tuote-palvelusuunnittelu teollisen liiketoiminnan arvoketjussa projekti on osa Tekesin Serve-Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille 2006-2013 teknologiaohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten palvelukonseptien ja kansainvälisesti kilpailukykyisten palveluliiketoimintojen kehittymistä suomalaisissa yrityksissä. Projekti alkoi marraskuussa 2009 ja päättyy marraskuussa 2011.