Sign In

Mallintarkastus

 

Sovelluskohteita

Ota yhteyttä ja kysy referensseistämme!

Esimerkkejä kohteista, joihin VTT on soveltanut mallintarkastusta:

  • Emergency cooling system. Järjestelmä huolehtii reaktorin jäähdytyksestä jos normaalit jäähdytysmenetelmät eivät ole käytettävissä. Mallintarkastuksella tutkittiin järjestelmän ohjauslogiikan toimintaa. Malliin otettiin mukaan ohjauslogiikan lisäksi sen toimintaan vaikuttavat ympäristön osat, kuten veden pinnankorkeus, pumppuja ja venttiileitä.


  • Arc protection system. Järjestelmän tehtävänä on suojata laitteistoja valokaarilta, jotka havaitaan kirkaan valon ja samaan aikaan nopeasti nousevan virran perusteella. Valokaarisuojauksen yhteyteen luotiin todellista vastaava ympäristömalli, joka sisältää rinnakkaisia sähkönsyöttöjä, muuntajia, katkaisijoita ja priorisoituja suojausalueita. Mallintarkastusta käytettiin järjestelmän laukaisulogiikan validoinnissa.


  • Stepwise shutdown system. Prosessin häiriötilanteissa käytettävä järjestelmä ohjaa prosessin turvalliseen tilaan vaiheittain. Ensin ohjataan, sitten odotetaan ohjausten vaikutusta ja tarpeen vaatiessa ohjataan uudelleen niin kauan kuin prosessin tila sitä vaatii. Järjestelmän toimintalogiikkaa ja yksittäisvikasietoisuutta tutkittiin mallintarkastuksen avulla


  • Automated changeover switching unit for a busbar. Järjestelmä tekee automaattisen vaihdon toiseen sähkönsyöttöön, mikäli primäärinen sähkönsyöttö menetetään. Mallintarkastuksella tutkittiin ohjauslogiikan ja suojareleiden toimintaa.


  • Emergency diesel generator. Mallintarkastuksella tutkittiin hätädieseljärjestelmän ohjauslogiikkaa ja kehitettiin modulaarista mallintarkastustapaa.


  • Critical function block designs. Mallintarkastuksella on verifioitu kattavasti useita toimilohkokaavioihin perustuvia järjestelmiä.