Sign In

ManMAP 2009 - 2011

Yrityskauppa - mahdollisuus uuteen liiketoimintaan (ManMAP-projekti)

 

VTT ja Turun kauppakorkeakoulu ovat käynnistäneet tutkimuksen, jossa kehitetään menetelmiä ja työkaluja yritysjärjestelyjen onnistuneeseen hallintaan. Yritysjärjestelyt ovat usein mahdollisuus uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Monet yritysjärjestelyt kuitenkin epäonnistuvat. Tämän korjaamiseen pyritään nyt käynnistyneellä hankkeella.

Hankkeessa kehitetään yritysjärjestelyjen avulla tapahtuvaan uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja muutoksen hallintaan soveltuvia menetelmiä. Lisäksi kehitetään työkaluja strategisen päätöksen teon tueksi. Nämä mallit tukevat uuden liiketoiminnan synnyttämistä sekä yritysjärjestelyn ja muutoksen hallintaa koko yritysjärjestelyn aikana.  Yritysjärjestelyjen ajanjakso alkaa markkinoiden ja teknologian kehityksen tuomien mahdollisuuksien tunnistamisesta ja päättyy liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Uuden liiketoiminnan synnyttäminen on aina hyppy tuntemattomaan, jonka seurauksena yritys joutuu kohtamaan useita päätöksentekoon liittyviä epävarmuuksia. Liiketoiminnan uudistaminen on kuitenkin avain pitkän aikavälin menestymiseen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana yritysjärjestelyjen ja uuden liiketoiminnan synnyttämisen välinen yhteys on tullut keskeisemmäksi. Yritysjärjestelyt toimivat yhtenä strategisena selviytymistapana muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa innovointiin liittyvät aloitteet, tieto ja näkymät voivat tulla yksilöiltä ja organisaatioilta mistä tahansa maailmassa, yrityksen sisältä tai ulkoa. Useat yritysjärjestelyt kuitenkin epäonnistuvat edelleen.

Managing the M&A process – From opportunities to new business creation (ManMAP) - hanke kuuluu laajempaan Tekesin liiketoiminnan johtamisen teknologiaohjelmaan. Hanke toteutetaan monitieteellisessä tutkijaryhmässä, johon kuuluu talous- ja liiketaloustieteiden, yritysjärjestelyjen ja teknologia T&K:n asiantuntijoita. Hanke päättyy maaliskuussa 2011.

 

Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>

Read more on our English pages >>