Sign In

METRONOME 2008 - 2009

METRONOME

 

A METhodology foR evaluatiON of prOject iMpacts in the fiEld of Transport

METRONOME-projektin päätavoite oli arvioida Euroopan unionin tutkimuksen viidennen ja kuudennen puiteohjelman (FP5 ja FP6) liikenteen tutkimusprojektien vaikuttavuutta. Tutkimusten aikaansaamaa hyötyä arvioitiin erityisesti Euroopan kilpailukyvyn, kestävän kehityksen sekä Euroopan unionin ja muun yhteiskuntapolitiikan näkökulmista. Kaksivuotinen METRONOME-projekti oli osa EU:n tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa (FP7) ja kuuden eurooppalaisen tutkimuslaitoksen yhteistyönä toteutetun hankkeen koordinaattorina toimi VTT.