Sign In

MOMA - 2010

MOMA - Kunnossapidon tehostaminen mobiiliteknologian avulla

Mobiiliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden hyödyntäminen kiinnostaa voimakkaasti yrityksiä ja teollisuutta. Tätä edesauttaa matkapuhelinten monipuolista käyttöä tukevat ratkaisut kuten ladattavat sovellukset (Java J2MEE), RFID, NFC sekä puheviestien lähetys ja tunnistus. Ratkaisujen monipuolisuus antaa mahdollisuuden kehittää teollisuuden toimintatapoja entistä tehokkaammaksi, toisaalta ne voivat edesauttaa myös uusien tehokkaampien toimintatapojen syntymistä. Esimerkiksi puhelimeen integroitua RFID-lukuominaisuutta voidaan käyttää kunnossapidossa korjattavien kohteiden yksiselitteisessä tunnistamisessa ja toisaalta helppokäyttöisyyttä lisäävänä toimintona, esimerkiksi sovellusten avaamisessa.

Moma-projektissa tutkitaan mobiiliteknologian roolia kunnossapitotoimintojen tehostamisessa. Projektin tarkoituksena on kartoittaa kunnossapidon toiminnot, joissa mobiiliratkaisuista on todellista hyötyä. Hyötyä voidaan mitata esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon ja raportoinnin määrän lisääntymisellä tai työtehtävien tehokkuuden paranemisella. Projektin tavoitteena on lisäksi tutkia mobiiliratkaisujen kehittämistä ammattikäyttöön sekä evaluoida uusien lisäarvoa tuottavien teknologisten ratkaisujen potentiaalia teollisuusympäristössä. Kehitettyjen ratkaisujen on oltava liiketoiminnallisesti kannattavia, ja ratkaisujen tuomaa hyötyä pyritään arvioimaan valituin kriteerein.