Sign In

MOSAIC

​Kiitokset SOTEpelit - Ward Games tapahtuman 60 osanottajalle!

MOSAIC - Monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hallinta simuloinnin ja pelien avulla

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välisten tiedonkulku- ja koordinointiongelmien on katsottu haastavan asiakkaiden turvallisuutta sekä hoidon laatua ja tehokkuutta. Toimintayksiköiden, kuten sairaalan, johtamisen sijaan on nähty tarpeelliseksi tarkastella ja hallita organisaatiorajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia. Tällaisia palvelukokonaisuuksia ovat erimerkiksi hankkeen case kohteena toimivat geriatrisen asiakkaan palvelukokonaisuus (Vaasan keskussairaala) sekä vuodeosastohoitoa tarvitsevan munuaissairaan asiakkaan palvelukokonaisuus (TAYS).

Mosaic-hanke edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien toiminnan laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta tuomalla palvelukokonaisuuksien toiminnan hallintaan uudenlaista kompleksisten organisaatioiden ajattelutapaa ja käsitteistöä. Ajattelutavan käytäntöön viemisen tueksi luodaan myös pelillisen simulaatiotyökalun prototyyppi.

Hankkeen loppuraportti