MOSAIC - lääkehoidon turvallisuuspeli

 

Jos peli kiinnostaa, ottakaa yhteyttä meihin:  jouko.heikkila(at)vtt.fi 

Pelaamalla turvallista lääkehoitoa

Lääkehoidossa sattuu liikaa vaaratapahtumia. Lääkehoito on monivaiheinen prosessi, jossa useilla eri henkilöillä on oma ratkaiseva roolinsa. Toimintamallien ja välineiden parantamien ei pelkästään riitä. Ihmisten ymmärryksellä, sitoutumisella ja yhteispelillä on aina myös suuri merkitys, jotta saadaan oikea lääke, oikealle potilaalle, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

Prosessi toimii, jos kaikki hoitavat oman osuutensa täsmällisesti. Tähän tulee pyrkiä. Todellisessa elämässä on kuitenkin erilaisia tilanteita ja monenlaista epävarmuutta. Tämän vuoksi ihmisiltä vaaditaan myös ymmärrystä lääkehoidon kokonaisuudesta ja vaaroista sekä valmiutta valppaaseen työskentelyyn.

Pelistä apua

VTT on kehittämillä peleillä terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat voivat innostavalla tavalla yhdessä käsitellä lääkehoidon vaaratapahtumia. Pelaamalla tuodaan esiin ja arvioidaan erilaisia ratkaisuja vaarojen hallitsemiseksi. Pelissä kaikki ei kuitenkaan aina etene aivan ideaalisti, eikä mikään ole ihan itsestään selvää. Näin pelissä on sekä todellisen elämän tuntua että hauskuutta. Pelaavat joutuvat myös katsomaan asioita toisten toimijoiden kannalta. Tämä on avannut monelle aivan uusia näköaloja. Monet uskovat, että vakavahenkisessä toiminnassa itse asian tärkeys riittää sitouttamaan ihmiset. Ihmisten innostuminen on kuitenkin aina asialle eduksi.

Toimiiko se?

Peli on uusi, mutta sitä on jo pelannut toista sataa ihmistä, enimmäkseen terveydenhuollon ammattilaisia, kouluttajia, opiskelijoita ja potilaita – myös Vaasasta. Kirjallista palautetta on koottu 70 pelaajalta. Näistä 87% prosenttia suosittelee pelin käyttöä, 81% kokee sen innostavana, 77% hyödyllisenä, 87% yhteispeliä edistävänä ja 84% asian edistämiseen kannustavana. Hyödyllisenä on koettu erityisesti erilaisten näkökulmien esiin tuleminen ja asioiden käsittely eri ammattiryhmien edustajien ja potilaiden kanssa, mitkä siis näyttävät tämän välineen avulla toimivan.

(tämä kirjoitus julkaistaan myös Vaasan Sairaanhoitopiirin Potilasturvallisuustiedotteessa)