Sign In

NANOBE 2009 - 2012 | EC-FP7-KBBE

NANOBE - Nano- and microtechnology -based analytical devices for online measurements of bioprocesses

Polttoaineiden, kemikaalien ja lääkkeiden kestävä tuotanto edellyttää yhä enenevässä määrin mikro-organismien ja bioprosessien tehokasta monitorointia. NANOBE-konsortio kehittää tätä tarvetta varten joustavia, pienikokoisia analyysivälineitä teollisen biotekniikan mittauksiin.

Projektin tavoitteena on toteuttaa integroitu mittausalusta teollisten bioprosessien reaaliaikaiseen monitorointiin. Useammasta eri 'lab-on-a-chip' -moduulista koostuva mittausalusta soveltuu useiden erilaisten analyyttien samanaikaiseen mittaamiseen mukaanlukien pienmolekyylit, proteiinit, entsyymit, metaboliitit sekä yksittäiset solut ja solunsisäiset biomarkkerit.

NANOBE-projektissa kehitettävä mittausalusta parantaa merkittävästi mittausautomaatiota, analyysiaikaa, tunnistamista sekä herkkyyttä. Mittausalusta mahdollistaa suurten tuotantoprosessien reaaliaikaisen hallinnan, tuotanto-organismien seulonnan sekä reaktio-olosuhteiden optimoinnin. Tavoitteena on prosessin tuottavuuden kasvu, tuotteen laadun paraneminen sekä tuotanto-organismien kehityksen nopeutuminen teollisen biotekniikan sovelluksissa.

Projektissa kehitettävä mittausalusta suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää joustavasti erilaisiin mittaustarkoituksiin joko multipleksoituna mittasussysteeminä useiden eri analyyttien monitorointiin tai yksittäisinä analyysilaitteina spesfisten yhdisteiden määrittämiseen.

 

 

 

Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>

Read more on our English pages >>