Sign In

NORTH STATE

North State -projekti

North State -projektissa kehitetään kaukokartoitukseen perustuvia tuotteita, joita sovelletaan hiili- ja vesitasapainomalleissa pohjoisella havumetsävyhykkeellä. VTT:n yhteistyökumppaneina projektissa toimii yhteensä kuusi muuta tutkimuslaitosta ja yritystä Euroopasta.

Kolmivuotinen Norht State -projekti alkoi lokakuussa 2013. Projekti kuuluu EU:n seitsemännen puiteohjelman Avaruus-teemaan.

Lue lisää projektista osoitteessa: http://northstatefp7.eu/