Sign In

OPENRISK 2010 - 2011

Hankkeen osapuolet

Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset

  • VTT

  • Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedian laitos

  • Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Pilottien toteutukseen osallistuvat yhteisöt

  • Sosiaali- ja terveysministeriö, Työhyvinvointifoorumi

  • Tukes

  • TJS

Rahoitus

  • Työsuojelurahasto TSR

  • Sosiaali- ja terveysministeriö STM

  • Tukes

  • VTT