Sign In

OPENRISK 2010 - 2011

 

Keskeiset tutkimuskysymykset

Hankkeen keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:

  • Miten sosiaalisen median välineiden käyttöönotto vaikuttaa erilaisten turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen toimintaan? Uudet ja korvattavat toiminnot, ei-korvattavissa olevat toiminnot, vaikutukset yhteydenpitoon ja tavoitteelliseen yhteistoimintaan yms.?

  • Mitä erityispiirteitä turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä käytettävän tiedon käsittelyyn verkkoyhteisöissä liittyy? Millainen tieto soveltuu sosiaalisessa mediassa käsiteltäväksi, miten sitä käsitellään ja miten tieto jalostuu?

  • Mitä turvallisuutta ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä ja toimintamalleja sosiaalinen media mahdollistaa olemassa olevien yhteisöjen puitteissa ja avoimissa verkkoyhteisöissä? Millaiset sosiaalisen median käytännöt ja toimintamallit tukevat erityisesti turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tavoitteellista toimintaa?

  • Mitkä tekijät motivoivat tai haittaavat yhteisöllisten verkkopalveluiden käyttöä turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen yksilötasolla, yritystasolla ja yhteisötasolla?