Sign In

PASTORI 2009 - 2011

PASTORI - Paikannukseen perustuvien liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

 

Paikannukseen perustuvien liikenteen älykkäiden palveluiden teknologiset perusosat ovat pääosin jo olemassa. Näitä ovat muun muassa satelliittipaikannus, digitaalinen kartta-aineisto ja mobiililaitteet. Palveluita ei ole kuitenkaan otettu käyttöön laajamittaisesti navigointia lukuun ottamatta.

Suurimmat haasteet ovat toimivien liiketoimintamallien puute sekä palvelujen arvoverkkoon liittyvien eri toimijoiden roolien ja vastuiden jäsentymättömyys. Markkinoilla tarvitaan avoimia liiketoiminta- ja toteutusratkaisuja, joiden varaan voidaan synnyttää laajamittaista ja kannattavaa globaalia liiketoimintaa.

Hankekokonaisuus toteutettiin toisiinsa kiinteästi liittyvinä rinnakkaishankkeina 2009-2011:

  1. PASTORI - VTT:n vetämän tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää uuteen teknologiaan perustuvien paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisuja. Näillä edistetään liikenneturvallisuutta parantavien sekä ruuhka- ja ympäristöhaittoja vähentävien palveluiden sekä kannattavan liiketoiminnan ja viennin aikaan saamista.

  2. SUNTIO – Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnettiin ajantasaisesti yrityspiloteissa: rinnakkaishankkeen tavoitteena oli tuottaa casepalveluiden tekniset määritykset sekä liiketoiminta- ja toteutusratkaisut pilotointia varten. Pilotissa testattiin ja kehitettiin ratkaisujen toimivuutta.

Hankekokonaisuudessa kehitettiin Vedia-monipalvelun konsepti ja testattiin siihen liittyviä ensimmäisiä sovelluksia.