Sign In

Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut

Investointihanke

VTT Kalvolinja Kiinnirullain banneri.jpg

PIHI-kehityshankkeen rinnalla on käynnissä investointihanke. Hankkeet liittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä toteutetaan rinnakkain.

Investointihankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa uusien vähähiilisempien kalvo- ja pinnoitusekstruusiomateriaalien ja -prosessien kehitys-, demonstrointi- ja pilotointivalmiuksia VTT:n Tampereen yksikössä. Hankkeen myötä kalvoekstruusiolinjastosta tulee kansainvälisesti ainutlaatuinen liittämällä linjaan online-analytiikkaa ja fokusoitumalla energiatehokkaampiin tuotantomenetelmiin. Pilot-ympäristössä voidaan kehittää ja demonstroida monipuolisesti ja joustavasti vähähiilisten materiaalien, kuten bio- ja kierrätysmuovien prosessoitavuutta ja ominaisuuksia. Tämän lisäksi hankkeessa tuetaan TAMK:n biohajoavuus- ja kompostoitavuusympäristön kehittämistä.

Hankkeen investoinnit on jaettu viiteen toimenpiteeseen:

1) Prosessoidun kalvomaisen materiaalin online-analytiikan

2) prosessin aikaisen sulan muovin online-analytiikan

3) datankeruun mahdollistavan ohjausjärjestelmän

4) energiatehokkaampien prosessointimenetelmien

5) hiilidioksidimittareiden investointeihin