Sign In

Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut

Toteuttajat

VTT-logo.jpgtamk_fin_pysty.png Ekokumppanit_Va¦êri_vaaka-480x343.png

Hanke toteutetaan yhdessä VTT:n, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Ekokumppanit Oy:n kanssa.

Toteuttajien roolit:

VTT vastaa vähähiilisempien materiaali- ja prosessointiteknologioiden kehittämisestä ja päivittää samalla kalvoekstruusiolinjaansa ainutlaatuiseksi kalvomaisten materiaalien demonstrointi-, pilotointi- ja testausympäristöksi.

TAMK kehittää hankkeessa biohajoavuuden testausympäristöään materiaalikehityksen tueksi ja hyödyntää monipuolista materiaalien laboratorio- ja testauslaitteistoaan kehitettyjen kalvoratkaisujen ominaisuuksien analysoimiseksi.

Ekokumppanit Oy:n rooli hankkeessa on yritystoiminnan kehittäminen vähähiilisemmäksi ja hankkeen tulosten viestiminen suuremmalle yleisölle kuluttajien asenteen ja ymmärryksen parantamiseksi liittyen vähähiilisempiin materiaalivaihtoehtoihin.

 

Toteuttajien lisäksi hankkeessa on taloudellisesti mukana 9 pirkanmaalaista yritystä laaja-alaisesti teollisuuden eri sektoreilta. Yrityksiä yhdistää halu kehittää osaamistaan ja tuotteitaan ekologisemmiksi ja vaikuttaa osaltaan vähähiilisempään yhteiskuntaan. Yritykset muodostavat hankkeen ohjausryhmän.