Sign In

POTILASTURVA 2010-2012

Julkaisut

POTILASTURVA-projektin julkaisuja ja esityksiä

Berg, P. (2012). Konkreettisia työkaluja potilasturvallisuuden arviointiin ja johtamiseen. Esitys projektin päätösseminaarissa 29.11.2012.

Berg, P., Maksimainen, A. & Tolkki, Olli. (2010). Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi. Esitys projektin työpajassa 1.

Heikkilä, J. , Ruuhilehto, K., Pietikäinen, E. & Leväsluoto, J. (2011). Potilasjärjestöt potilasturvallisuutta kehittämässä? Esitys kansallisessa potilasturvallisuuskonferenssissa 8.-9.9.2011.

Helovuo, A. (2011). Potilasturvallisuusosaaminen. Esitys projektin työpajassa 2.

Helovuo, A. (2012). Digitaaliset oppimisratkaisut potilasturvallisuuden johtamisen tukena. Esitys projektin päätösseminaarissa 29.11.2012.

Kinnunen, M. & Toivonen, T. (2012). Vaasan keskussairaala ennen ja jälkeen Potilasturva-hanketta. Esitys projektin päätösseminaarissa 29.11.2012.

Macchi, L. (2011). Review of approaches for safety management: available models and systems. Presentation in the Finnish patient safety expert group meeting. Esitys suomalaisessa potilasturvallisuuden asiantuntijaryhmän kokouksessa.

Macchi, L., Pietikäinen, E., Reiman, T., Heikkilä, J. & Ruuhilehto, K. (2011). Patient safety management. Available models and systems. VTT Working Papers 169.

Macchi, L., Pietikäinen, E., Reiman, T. & Oedewald, P. (2011). A framework for managing patient safety as an organisational phenomenon. In Proceedings of the International Conference on Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety 2011 (HEPS), Oviedo, Spain 22-24 June 2011.

Macchi, L., Reiman, T., Pietikäinen, E., Oedewald, P. & Gotcheva, N. (2011). DISC model as a conceptual tool for engineering organisational resilience: two case studies in nuclear and healthcare domains. Proceedings of the Resilience Engineering Conference, France 8-10 June 2011.

Paul, Robert (2011). Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä. Esitys projektin työpajassa 2.

Pietikäinen, E. (2011). SafetyAsset project and other patient safety research in Finland. Esitys projektin työpajassa 2.

Pietikäinen, E., Heikkilä, J. & Reiman T. (toim.). (2012). Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. VTT Technology 58. Espoo: VTT.

Pietikäinen, E., Reiman, T., Heikkilä, J. & Ruuhilehto, K. (2011). Uusi turvallisuusparadigma ja miten sitä voisi soveltaa käytännössä. Esitys kansallisessa potilasturvallisuuskonferenssissa 8.-9.9.2011.

Pietikäinen, E., Reiman, T, Heikkilä, J., Ruuhilehto, K. & Kinnunen, M. (2011). Kehittävä turvallisuuskulttuurin arviointi. Posteri kansallisessa potilasturvallisuuskonferenssissa 8.-9.9.2011.

Pietikäinen, E., Reiman, T., Heikkilä, J., Ruuhilehto, K., Macchi, L., Leväsluoto, J., Oedewald, P., Kinnunen, M., Toivonen, T., Parantainen, A., Lehto, E., Salminen, S., Valtanen, E., Berg, P., Maksimainen, A., Nukari, T., Tolkki, O., Helovuo, A., Wallenius, J. (2011). Kohti järjestelmällistä potilasturvallisuuden johtamista. Posteri kansallisessa potilasturvallisuuskonferenssissa 8.-9.9.2011.

Pietikäinen, E., Reiman, T. & Macchi, L. (2011). Evaluating the patient safety potential of two Finnish hospitals by applying the DISC model. Poster in the International Conference on Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety 2011 (HEPS), Oviedo, Spain 22-24 June 2011.

Reiman, T. & Pietikäinen, E. (2011). Development of a Finnish patient safety culture survey and evaluation methodology. Presentation in the project workshop 2.

Reiman, T. & Pietikäinen, E. (2011). The Finnish patient safety culture survey TUKU – development and validation. In Proceedings of the International Conference on Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety 2011 (HEPS), Oviedo, Spain 22-24 June 2011.

Reiman, T., Pietikäinen, E. (2012). Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen. Esitys projektin päätösseminaarissa 29.11.2012.

Reiman, T., Pietikäinen, E., Ruuhilehto, K., Heikkilä, J. & Macchi, L. (2010). Näkökulmia potilasturvallisuuteen. Esitys projektin työpajassa 1.

Saarto, A. (2012). Miksi työhyvinvointi on osa potilasturvallisuutta? Esitys projektin päätösseminaarissa 29.11.2012.

Wallenius, J. (2012). HaiPron yhteyteen kehitetyt uudet työkalut apuna adaptiivisessa potilasturvallisuuden johtamisessa. Esitys projektin päätösseminaarissa 29.11.2012.

Joitakin POTILASTURVA-projektin tutkijoiden aiempia julkaisuja tästä aihepiiristä:

Kinnunen, M., Keistinen, T., Ruuhilehto, K. & Ojanen, J. (2009). Vaaratapahtumien raportointimenettely. Helsinki: THL. 

Kinnunen, M., Ruuhilehto, K. & Keistinen, T. (2009). Turvallisuus paranee raportoimalla. Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan, No: 6-7, 13-17.

Knuuttila, J., Ruuhilehto, K. & Wallenius, J. (2007). Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi. Lääkelaitoksen julkaisusarja: 1/2007.

Pietikäinen, E., Reiman, T. & Oedewald, P. (2008). Turvallisuuskulttuurityö organisaation toiminnan kehittämisenä terveydenhuollossa. VTT Tiedotteita - Research Notes : 2456

Pietikäinen, E., Ruuhilehto, K. & Heikkilä, J. (2010). Vaaratapahtumista oppiminen - opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Tutkimusraportti: VTT-R- 00414-10.

Reiman, T. & Oedewald, P. (2009). Terveydenhuollon organisaatiot turvallisuuskriittisinä organisaatioina. Teoksessa Kinnunen, M. & Peltomaa, K. (Toim.), Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja 2009. Sairaanhoitajaliitto (2009), 43-62.

Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. (2010). Multilayered approach to patient safety culture. Quality and safety in health care.

Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. (2008). Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. VTT Publications : 700.

Reiman, T. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. (2009). Potilasturvallisuuskulttuuria kehittämällä huomio turvallisen työnteon edellytyksiin. 63-76.

Ruuhilehto, K. (2006). Erehtyvä ihminen ja potilasturvallisuus. Terveydenhoitaja, Nr: 8/2006, pp. 6 - 9.

Ruuhilehto, K. (2008). Virheilmoitusten käsittely - esimiehen vaativa rooli. Premissi. Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu, No: 3, 39 - 42.

Ruuhilehto, K. (2009). Virheistä ja vaaratilanteista oppiminen terveydenhuollon organisaatioissa. Teoksessa Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja 2009. Sairaanhoitajaliitto (2009), 147 - 171.

Ruuhilehto, K. & Knuuttila, J. (2007). Vaaratapahtumien raportointi edistää potilasturvallisuutta ja kehittää työtä. Pinsetti. Vol. 19, No: 3, 16-18.

Ruuhilehto, K. & Knuuttila, J. (2008). Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä : 2008:16.