Sign In

POTILASTURVA 2010-2012

 

Potilasturvallisuuden johtamismallin rakentamisen työpaja 3

AJANKOHTA: 13.6.2011

PAIKKA: Innopolin Edison 1-Sali, Espoo

TAVOITE: Työpajassa keskustellaan kokonaisturvallisuuden muodostumisesta, jonka voidaan katsoa koostuvan palasista. Tavoitteena on saada muodostettua päivän jälkeen hieman kokonaisempi kuva turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista seikoista.

OSALLISTUJAT: 22 henkilöä seuraavista organisaatioista: VTT, Vaasan keskussairaala, NHG Audit, Sotilaslääketieteen keskus, Huperman, Työterveyslaitos, Awanic, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Kårkulla Samkommun, Mehiläinen.

OHJELMA:

9.45 Kahvi

10.00 Alkusanat ja esittelykierros /TTL

10.15 Johdanto päivän aiheeseen / TTL

10.45 Laadun ja turvallisuuden kehittäminen Vaasan sairaanhoitopiirissä - mitä kokemuksia? /

Marina Kinnunen ja Timo Toivonen

Keskustelua

11.45 - 12.45 Lounastauko

12.45 Vaaratapahtumien raportointi Kårkullan kuntayhtymässä /

Eva Isaksson-Holmberg ja Susanne Ahlqvist

Keskustelua

13.30 Laadun ja turvallisuuden edistämisen prosessi Mehiläisessä / Jaana Ikonen

Keskustelua

14.15 Awanic Oy:n puheenvuoro: HaiPron kehityskaari / Jarkko Wallenius

14.30 - 15 Yhteenveto; mitä päivän aikana esiin nostetut asiat tarkoittavat potilasturvallisuuden

johtamisen kannalta?

Loppusanat / VTT ja TTL