SafetyAsset publications

Macchi, L., Pietikäinen, E., Reiman, T., Heikkilä, J. & Ruuhilehto, K. (2011). Patient safety management. Available models and systems. VTT Working Papers 169.

SafetyAsset presentations in English

Macchi, L. (2010). Rewiev of approaches for safety management: available models and systems. Presentation in the Finnish patient safety expert group meeting.

Pietikäinen, E. (2011). SafetyAsset project and other patient safety research in Finland. Presentation in the project workhop 2.

Reiman, T. & Pietikäinen, E. (2011). Development of a Finnish patient safety culture survey and evaluation methodology. Presentation in the project workshop 2.

Previous publications 

In English:

Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. (2010). Multilayered approach to patient safety culture. Quality and safety in health care.

In Finnish:

Kinnunen, M., Keistinen, T., Ruuhilehto, K. & Ojanen, J. (2009). Vaaratapahtumien raportointimenettely. Helsinki: THL. 

Kinnunen, M., Ruuhilehto, K. & Keistinen, T. (2009). Turvallisuus paranee raportoimalla. Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan, No: 6-7, 13-17.

Knuuttila, J., Ruuhilehto, K. & Wallenius, J. (2007). Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi. Lääkelaitoksen julkaisusarja: 1/2007.

Pietikäinen, E., Reiman, T. & Oedewald, P. (2008). Turvallisuuskulttuurityö organisaation toiminnan kehittämisenä terveydenhuollossa. VTT Tiedotteita - Research Notes : 2456

Pietikäinen, E., Ruuhilehto, K. & Heikkilä, J. (2010). Vaaratapahtumista oppiminen - opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Tutkimusraportti: VTT-R- 00414-10.

Reiman, T. & Oedewald, P. (2009). Terveydenhuollon organisaatiot turvallisuuskriittisinä organisaatioina. Teoksessa Kinnunen, M. & Peltomaa, K. (Toim.), Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja 2009. Sairaanhoitajaliitto (2009), 43-62.

Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. (2008). Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. VTT Publications : 700. 

Reiman, T. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. (2009). Potilasturvallisuuskulttuuria kehittämällä huomio turvallisen työnteon edellytyksiin. 63-76.

Ruuhilehto, K. (2006). Erehtyvä ihminen ja potilasturvallisuus. Terveydenhoitaja, Nr: 8/2006, pp. 6 - 9.

Ruuhilehto, K. (2008). Virheilmoitusten käsittely - esimiehen vaativa rooli. Premissi. Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu, No: 3, 39 - 42.

Ruuhilehto, K. (2009). Virheistä ja vaaratilanteista oppiminen terveydenhuollon organisaatioissa. Teoksessa Potilasturvallisuus ensin. Hoitotyön vuosikirja 2009. Sairaanhoitajaliitto (2009), 147 - 171.

Ruuhilehto, K. & Knuuttila, J. (2007). Vaaratapahtumien raportointi edistää potilasturvallisuutta ja kehittää työtä. Pinsetti. Vol. 19, No: 3, 16-18.

Ruuhilehto, K. & Knuuttila, J. (2008). Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä : 2008:16.