Sign In

POTILASTURVA 2010-2012

 

POTILASTURVA - Potilasturvallisuus laatu- ja kilpailuvaltiksi tutkimus ja kehitysprojekti

Hoidon laatu ja turvallisuus tulevat olemaan merkittäviä kilpailutekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille sekä työntekijämarkkinoilla että potilasmarkkinoilla. POTILASTURVA-projektissa kehitetään johtamismalli ja työkaluja, joiden avulla lisätään potilaiden saaman hoidon turvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatioiden vetovoimaisuutta.

Potilasturvallisuuden kehittäminen on tunnistettu välttämättömäksi Suomessa ja kansainvälisesti. Hoidon laadun ongelmat aiheuttavat kärsimystä ja kustannuksia. Satojen suomalaisten on arvioitu menehtyvän hoitoon liittyvien ongelmien vuoksi vuosittain. STM:n potilasturvallisuusstrategia ja uusi terveydenhuoltolaki velvoittavat organisaatioita potilasturvallisuustyöhön.

Potilasturvallisuustyön alkuvaiheessa pääpaino on ollut yksittäisten työntekijöiden toiminnan ja sen edellytysten muokkaamisessa (esim. lääkkeenjakokäytäntöjen kehittämisessä, kirurgisen tarkistuslistan kehittämisessä ja käyttöönotossa). Tämän lisäksi on olennaista, että potilasturvallisuutta aletaan tarkastella koko palvelujärjestelmään ja sen johtamiseen liittyvänä asiana - osana normaalia päivittäistä johtamista.

Terveydenhuollossa asiantuntemus turvallisuuden johtamisesta on vähäistä verrattuna aloihin, joilla turvallisuuden hallintaan on panostettu systemaattisesti jo pitkään (esim. ydinvoimateollisuus ja ilmailu). Sosiaali- ja terveydenhuollossa on pulaa potilasturvallisuusosaamisesta sekä toimivista potilasturvallisuustyökaluista ja palveluista.

POTILASTURVA-projektin tavoitteena on

• kehittää uudenlainen potilasturvallisuuden johtamisen toimintamalli, jossa huomioidaan terveydenhuollon verkostomainen toiminta, potilaiden hoitoketjujen jatkuvuus sekä henkilöstön hyvinvointi

• kehittää potilasturvallisuus-työkaluja, joilla tuetaan asiakkaiden osallistumista hoitoprosessiinsa, organisaation oppimista, ennakoivaa riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuuden kehittymistä

• edistää suomalaisten terveydenhuoltoorganisaatioiden potilasturvallisuuden johtamisen hyvien käytäntöjen leviämistä

• edistää potilasturvallisuuden johtamiseen liittyvien liiketoimintaperusteisten palveluiden syntymistä.