Sign In

Tekoälyllä vauhtia terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen ja liiketoimintaan

Tekes on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on määrittää strateginen tutkimusohjelma (SRA, Strategic Research Agenda) tekoälyn, kognitiivisen laskennan ja big datan tutkimukseen ja hyödyntämiseen terveyden ja hyvinvoinnin alueella. Projektia koordinoi VTT.

Monimuotoinen terveysdata – elinikäinen potilaskertomus, kartoitettu perimä ja kudosnäytteiden sisältämä tieto, kansalaisen tuottama terveys- ja käyttäytymistieto – digitalisoituu ja saatavissa olevan tiedon määrä, kattavuus ja yhdistettävyys kasvavat nopeasti. Muutaman vuoden kuluessa olemme tilanteessa, jossa käytettävissä on hyvin laajoja tietoaineistoja, jossa eri muotoinen terveystieto yksilöstä voidaan yhdistää. Tämä ja terveystiedon toissijainen käyttö tutkimukseen ja kehitykseen mahdollistaa uusia tieteellisiä läpimurtoja. Samaan aikaan, tekoäly ja koneoppiminen ovat tulleet saumattomaksi osaksi arkeamme. Terveysteknologiasta on tullut Suomen tärkein korkean teknologian viennin alue, ja Suomessa on huippuosaamista sekä laskennallisissa tieteissä että lääketieteen ja terveyden tutkimuksessa.

Projektin alussa järjestettiin sarja työpajoja, joissa tavoitteena oli saada Suomen terveysteknologian ja terveyden tutkijat ja kehittäjät mukaan ohjelman määrittelyyn. Työpajoja järjestettiin Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Espoossa. Työpajat olivat avoimia kaikille alan yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja muille toimijoille. Työpajoissa esiteltiin SRA-työn lähtökohdat ja alustavat tutkimusteemat, ja haettiin osallistujilta sisältöä ohjelmaan ja ohjelmatyöhön. Teknologiasta kiinnostuneiden lisäksi mukaan toivottiin myös terveyden ja alan liiketoiminnan asiantuntijoita.

Ohjelmavalmistelu päättyy huhtikuun aikana ja tulokset luovutetaan Tekesille toukokuussa.