Procu-Inno projects publications and presentations

Pelkonen, Antti, Valovirta, Ville 2013. Can service innovations be procured? An analysis of impacts and challenges in the procurement of innovation in social services. Regional Innovation Policies Seminar, San Sebastián

Pelkonen, Antti, Valovirta, Ville 2013. Can service innovations be procured? An analysis of impacts and challenges in the procurement of innovation in social services. RESER 2013 Conference, Aix-en-Provence.

Valovirta, Ville 2013. Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari.

Pelkonen, Antti 2013. Innovative public procurement of "soft services". Analysis of impacts and challenges in the procurement of innovation in social services. IRSPM Conference, Prague

Valovirta, Ville 2013. Innovation dynamics across the public-private interface: user-producer interaction in municipal waste management services. EU-SPRI Forum Conference, Madrid

van Putten, Marieke 2012. Public procurement of innovation. Network of procurement professionals meeting

Valovirta, Ville 2012. Innovaatiotoimintaa edistävät julkiset hankinnat. Esitys, Helsingin seudun ilmastoseminaari

Valovirta, Ville 2012. Risk management in the procurement of innovation - a conseptual overview, Presentation, TEM seminar

Valovirta, Ville 2012. Tutkimustiedolla eteenpäin esikaupallisissa hankinnoissa. Esitys, Tekesin aamukahvit, esikaupalliset hankinnat

Valovirta, Ville 2010. Esikaupalliset hankinnat: Menetelmä yhteiskunnalle tärkeiden innovaatioiden yrityslähtöiseksi kehittämiseksi