Sign In

PROCU-INNO 2010-2013

Procu-Inno - Promoting Innovation by Public Procurement

 

Procu-Inno on tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää innovaatiotoimintaan kannustavia julkisia hankintoja.

Hanke toteutetaan vuosina 2012-2013.

VTT toimii hankkeen vetäjänä. Kumppaneina hankkeessa ovat Helsingin ja Porin kaupungit sekä Liikennevirasto. Tekes toimii hankkeen rahoittajana.

Hankkeen tavoitteet:

• Analysoida suomalaisia pilottihankkeita ja tuottaa palautetietoa hankintamenetelmien edelleen kehittämiseksi

• Tehdä yhteistyötä alan johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden ja tutkimusryhmien kanssa

• Tuoda viimeisimpiä kansainvälisiä tutkimustuloksia käytännön kehitystyön tueksi

• Tarjota yhteistyöfoorumi innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseen

• Luoda aihepiirin kanssa työskentelevä suomalainen tutkijaverkosto

• Tukea ensimmäisten ns. esikaupallisten t&k-hankintojen pilotointia Suomessa