Sign In

RelSteps 2010-2012

Projektipartnerit

VTT on kansainvälisesti verkottunut ja Pohjoismaiden suurin moniteknologinen, soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimus- ja kehitysorganisaatio. VTT:ltä projektiin osallistuvat tutkijat ovat pääasiassa Riskienhallinnan ja käyttövarmuuden osaamiskeskuksesta.


Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tutkimukseen ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen. TTY tunnetaan innovatiivisuudesta ja dynaamisuudesta. Vuoden 2010 alusta se on toiminut säätiöyliopistona. Projektiin osallistuvat tutkijat tulevat pääasiassa Hydrauliikan ja automatiikan laitokselta sekä Konstruktiotekniikan laitokselta.

 

Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Tampereen yliopiston profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys. Projektissa on mukana tutkija Informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimusryhmästä.

 

FIMA (Forum for Intelligent Machnines) on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen toimialan suomalaiset osaajat. FIMAn tavoitteena on edistää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja suunnata toimialan huippututkimusta ja tuotekehitystä teollisuuden tarpeiden mukaisesti.