Sign In

VTT-katsaus 2013

 

Pääjohtajan katsaus

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä. Elinkeinoelämämme avainalojen voimakas rakennemuutos edellyttää innovaatiotoiminnalta ketteryyttä, viisautta ja vaikuttavuutta. On selvää, että julkisen sektorin toimenpiteet eivät yksin voi teollisuutemme kilpailukykyä turvata. Toki erilaisilla politiikkatoimilla on roolinsa, mutta kehittämistoiminnassa pitää opetuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan olla symbioottisessa vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Valitettavasti julkisen sektorin kulujen leikkaukset uhkaavat investointeja innovaatioihin ja edelleen kilpailukykymme parantamiseen.

Poliittiset päätökset teknologisen tutkimustoiminnan leikkaamisesta osoittavat ajatusmaailman muutosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Usko innovaatiotoiminnan vaikuttavuuteen on hiipunut teollisuuden rakennemuutoksen myötä. Miksi pitäisi panostaa veronmaksajien varoja toimintaan, joka ei kuitenkaan kykene vientiteollisuutemme rapautumista estämään? Miksi suuret viime vuosien lisäpanostukset yliopistouudistukseen eivät tuota laadukkaita tuloksia? Oikeutettuja kysymyksiä, joihin tutkimusmaailman on kyettävä vastaamaan.

VTT on valmis ottamaan haasteen vastaan. Tämän vuoden alussa uudistettu organisaatiomme vastaa erinomaisella tavalla teollisuu­temme rakennemuutoksen vaatimaan ajattelun uusiutumiseen. Laajalti koko EU:n teollisen toiminnan tulevaisuuden kehittämiseen tähtäävä Horisontti 2020 -ohjelma on VTT:lle valtava mahdollisuus. Nyt tarvitaan yhä enemmän systeemistä ajattelua ja erilaisten osaamisten innovatiivista yhdistämistä vaikuttavuuden varmistamiseksi. Pelkkä huippututkimus ja tieteelliset julkaisut eivät vie elinkeinoelämän kilpailukykyä eteenpäin. Yliopistojen ja VTT:n yhteistyö tulee yhä enemmän korostumaan.

Viime vuosien vaikeat ajat ovat heijastuneet vahvasti myös VTT:lle; toisin kuin yleensä vastaavina aikoina. Aiemmin liiketoiminnan vaikeudet nähtiin tilapäisinä suhdannevaihteluina, jolloin panostaminen tulevaan nähtiin luonnollisena. Nyt mielialat ovat lannistuneet, ja vaikeudet nähdään pysyvinä. Usko tulevaisuuteen on liian monen yrittäjän mielestä kaikonnut. Tämä näkyy tulevaisuuden kilpailukyvyn kehittämisinnon laantumisena. VTT:n on ollut pakko reagoida omaa toimintaansa fokusoimalla. Mutta me katsomme tulevaisuuteen positiivisesti. Yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa nostamme pienen Suomen uuteen nousuun! Tärkeätä on saada usko ja innostus innovaatiotoimintaan palaamaan niin yritysten kuin poliittisten päättäjienkin keskuudessa.

VTT jatkaa uudistumistaan. Kuluvan vuoden aikana VTT:n yhtiöittäminen valtion kokonaan omistamaksi erityistehtävää tekeväksi voittoa tavoittelemattomaksi osakeyhtiöksi tullaan saattamaan päätökseen. Toimintamme dynamiikka paranee merkittävästi, ja näin mahdollisuutemme muuttuvan maailman haasteisiin reagoimiseksi helpottuvat.

VTT:n menestyksen mahdollistaa osaava, motivoitunut ja innostunut henkilöstömme. Mutta ilman vaativia yhteistyökumppaneitamme emme voi tavoitteitamme saavuttaa. Lämmin kiitos kuuluu heille kaikille!

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja