Sign In

VTT-katsaus 2013

 

Yhteistyö

Kansainvälistyminen strategian kärkenä

Tutkimusyksiköt Brasiliassa ja Koreassa • Aktiivinen vaikuttaja eurooppalaisessa innovaatiopolitiikassa • Toimintaa kaikilla mantereilla, 19 % liikevaihdosta ulkomailta • 9 % Global Fortune 500 -listan yrityksistä on VTT:n asiakkaita • VTT:llä työskentelee asiantuntijoita 50:stä eri maasta • VTT:N EU/ERA-rahoitus vuonna 2013 oli n. 59 M€.

  

VTT on kehittänyt kansainvälistä vaikuttavuuttaan laajojen EU-tason verkostojen sekä lukuisten tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksien kautta. VTT:n kansainvälisestä julkisesta tutkimustoiminnasta valtaosa on eurooppalaista yhteistyötä, mutta VTT pyrkii myös samaan aikaan liittymään tärkeimpiin globaaleihin innovaatioympäristöihin Team Finland -hengen mukaisesti. Kansainvälistymisen tavoitteena on edistää vaikutusmahdollisuuksiamme osana laajempia yhteisöjä sekä parantaa kykyämme kantaa vastuuta yhteisten, yli rajojen käyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Vuonna 2013 VTT:llä oli käynnissä 699 (2012:541) kansainvälistä julkista tutkimushanketta, joista 471 EU-hankkeita (2012:361). Seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvia hankkeita oli käynnissä 386 kpl. Eniten projekteja oli käynnissä tieto- ja viestintäteknologioiden, nanotieteen, materiaalien ja uusien tuotantomenetelmien sekä energian, biotekniikan, liikenteen ja turvallisuuden aihepiireissä. Seitsemännen puiteohjelman aikana yrityskumppaneiden osuus on ollut keskimäärin 42 % niissä projektikonsortioissa, joissa VTT on ollut mukana. Suomalaisia pk-yrityksiä VTT:n konsortioissa on ollut 83 ja näistä SME-hankkeissa 27 pk-yritystä. 

Vuonna 2013

 • VTT:läisistä n. 6 % ja ei-työsuhteisista vierailijoista 31 % oli ulkomaalaisia
 • VTT:llä työskenteli 165 työsuhteista ulkomaalaista henkilöä
 • Ulkomailla työskennelleiden VTT:läisten kohdemaana oli useimmin USA, Etelä-Korea, Japani, Ranska ja Saksa.

VTT:n markkinointi- ja verkottumispisteet, FinNode-yhteistyö
Shanghai (Kiina), Tokio (Japani), Pietari (Venäjä), Bryssel (Belgia) ja Washington DC (USA).

VTT:n keskeiset eurooppalaiset allianssit ja asiantuntijaryhmät

 • AERTOs – Tutkimuslaitosten horisontaaliset kumppanuudet
 • EERA – The European Energy Research Association
 • EIT ICT Labs
 • ETSON – European Technical Safety Organizations Network
 • HTA – Heterogenous Technology Alliance
 • JIIP – Joint Institute for Innovation Policy
 • KET – Key Enabling Technologies High Level Group (EU Commission)
 • NULIFE/NUGENIA – Nuclear Generation II and III Association

VTT:n kotimaiset tutkimusallianssit

 • BETA - Bioenergy Technology Alliance
 • Biotekniikan klusteri
 • FIMM - Suomen molekyylilääketieteen instituutti
 • FSA - The Finnish Service Alliance
 • PrintoCent-innovaatiokeskus
 • Suomen Nanoselluloosakeskus

VTT Suomen Akatemian huippuyksiköissä

 • Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikkö (2012–2017)
 • Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö (2012–2017)
 • Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikkö (2012–2017)
 • Valkoisen biotekniikan – vihreän kemian huippuyksikkö (2008–2013)