Sign In

VTT-katsaus 2013

 

Kestävä kehitys osana toimintaa

VTT ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon tutkimus- ja palvelutoiminnassa sekä sisäisessä toiminnassa. Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI G3-ohjeiston mukaisesti. Kuvaamme VTT-katsauksessa yhteiskuntavastuuta esimerkein ja julkaisemme VTT:n internetsivuilla valitun GRI-mittariston. Raportointi sisältää VTT-katsauksen, VTT Groupin Hyvän hallinnon periaatteiden ja henkilökertomuksen aineistot (www.vtt.fi).

VTT:n strategisen tutkimusportfolion kaikki kuusi teemaa: biotalous, vähähiilinen talous, puhdas ympäristö, digitaalinen maailma, resurssitehokas tuotanto sekä terveys ja hyvinvointi tähtäävät parempaan elinympäristöön ja kestävään talouteen. VTT:n tutkimustoiminta tuottaa jatkuvasti aivan uusia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tehtyjen selvitysten mukaan VTT:n tutkimustulosten hyödyntämisaste on hyvin korkea, ja siksi VTT:n vaikuttavuus kestävän kehityksen edistäjänä on erittäin merkittävä. Lisäksi VTT:n tutkimustuloksia ja asiantuntijoita hyödynnetään laajasti julkisen päätöksenteon pohjana matkalla kestävän kehityksen yhteiskuntaan.

Vastuu omasta henkilöstöstä

VTT uudisti organisaationsa vuoden 2014 alussa, joten henkilöstökysely päätettiin siirtää vuoden 2014 puolelle.

Vuosi 2013 sisälsi yt-neuvotteluja, joiden tuloksena VTT mm. luopui joistakin osaamisalueista kokonaan. Täytettäessä tiimipäälliköiden tehtäviä uudessa organisaatiossa korostettiin, että yksi merkittävimmistä tiimipäällikön tehtävistä on tiimin työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta vastaaminen. Tavoitetta tuettiin uusien esimiesten koulutuksella.

Nolla tapaturmaa -foorumin laskentatavan mukaisesti laskettu tapaturmataajuus oli lähes yhtä matala kuin aikaisempana vuonna: 1,56 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Tapaturmat olivat lievempiä kuin koskaan aikaisemmin, sillä niistä aiheutui yhteensä vain 29 sairauslomapäivää (tapaturmien vakavuus 4,14 slpv/kpl). Yhtään vakavaa tapaturmaa ei työpaikalla sattunut. Sen sijaan työmatkoilla kotoa töihin ja töistä kotiin sattui harvinaisen paljon (8 kpl) vakavia työmatkatapaturmia. Niistä aiheutui lähes 430 sairauspoissaolopäivää.

Työsuojeluviranomainen oli antanut VTT:lle toimintaohjeen työaikasaldojen leikkautumisista vuonna 2011 ja seurasi tätä sekä VTT:n tekemien korjaustoimenpiteiden tehoamista vielä vuonna 2013. VTT antoi asiasta vastineen lokakuun lopussa aikaväliltä 1.10.2012–30.9.2013.

Esimiesten työturvallisuuskorttikoulutukset jatkuivat. Myös koneiden ja laitteiden vaaranarviointeja jatkettiin ja aloitettiin prosessikuvaus säteilylähteen sisältävien laitteiden hallitsemiseksi. Lisäksi sovittiin yksintyöskentelyn periaatteista, minimisuojainvarusteista tietyissä tutkimustiloissa sekä vierailijakäytännöistä kokeellisissa tiloissa. Kemikaaliauditoinnit alkoivat suurimmilta paikkakunnilta, ja niitä jatketaan vuonna 2014.

Ympäristöasiat

VTT oli ns. Green Office -toimisto vuosina 2009–2013. Luovuimme yhteistyöstä WWF:n kanssa viime vuoden lopussa, kun VTT oli saamassa ISO14001-toimintajärjestelmän mukaisen sertifioinnin. VTT:n toimintajärjestelmän ISO14001 standardinmukaisuus esiauditoitiin elokuussa 2013 ja todettiin, että VTT on kypsä hakemaan sertifiointia. Varsinainen auditointi oli lokakuussa. VTT sai ympäristöasioiden osalta kaksi lievää poikkeamaa. Poikkeamien osalta on sovittu korjaavat toimenpiteet, ja VTT aloitti ne.

Matkustus väheni kokonaisuudessaan VTT:llä loppuvuodesta verrattuna edelliseen vuoteen. CO2-päästöjen kannalta on merkittävää, että kotimaan matkustusta on voitu vähentää mm. Lync-pikaviestinpalvelun ja videopalaverien tehostumisen ansiosta. Lentokilometrejä kertyi vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 35,4 miljoonaa kilometriä. Myös oman auton käyttö on ollut hieman vähäisempää kuin edellisvuonna. VTT:n kansainvälistymistavoitteiden myötä lentomatkat ovat usein kaukomatkoja.

Ostetun paperin määrä väheni edelleen (6,9 %). Tulostusmäärät putosivat yli miljoonalla kappaleella (11,7 %) ja väritulosteiden osuus tästä vähenemisestä oli lähes puolet.

Vuoden 2013 ympäristötekona palkittiin Oulussa harrastelijapohjalta jo vuonna 2003 käyttöön otettu lämpötolppien älykäs aika- ja lämpötilaohjaus, jolla voidaan vähentää energiankulutusta puoleen tai jopa kolmasosaan tavallisiin lämpötolppiin verrattuna. Projekti sai alkunsa, kun lämpötolppien toimintaan ja heikkoon käytettävyyteen kyllästyneet henkilöt aloittivat kahvipöytäprojektin asian korjaamiseksi. Oulun toimipisteen silloiset parkkipaikan muutostyöt mahdollistivat idean huomioinnin uusien tolppien kytkennässä. Tekniikkaa pitää kuitenkin uudistaa, jotta järjestelmän piirissä olevia 21 lämpötolppaa voidaan jatkossakin käyttää.

Otaniemen öljyvahingon maa-aineksen puhdistustyöt viivästyvät metrotyömaan viivästymisen takia.