Sign In

VTT-katsaus 2013

Quick Launch

 

VTT-översikt 2013

VTT är en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och tekniskekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Med sitt kunnande och kompetens skapar VTT innovationer och mervärde som producerar välfärd för samhället och förbättrar kundernas konkurrenskraft.

Tillsammans vi kan göra affärsverksamhet av teknologi!

Exempel på forskningsresultat 2013

ICT, elektronik

Bioteknik, läkemedel, livsmedel

Skog, energi, kemi, miljö

Maskiner, transportmedel, metall

Byggande, fastigheter, tjänster, logistik

Affärsverksamhet, kommersialisering