Sign In

VTT-katsaus 2013

 

VTT:n teknologiaosaaminen on Suomen kilpailuetu

VTT ylläpitää monilla keskeisillä alueilla korkean teknologian osaamista Suomessa sekä pyrkii tämän osaamisen avulla parantamaan Suomessa toimivien yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä ja kasvua. Suomen teollinen rakenne on murroksessa, jossa yritykset tai jopa kokonaiset toimialat joko uudistuvat ja kehittyvät eteenpäin tai sitten häviävät Suomesta. VTT:llä on juuri nyt aivan erityisen tärkeä tehtävä olla mukana tukemassa Suomen uudistumista ja uuden kasvun hakemista.

Kilpailukykyä voi kehittää hieman yksinkertaistaen kahdella tavalla. Joko tuottaa arvoa asiakkaalle tekemällä samoja tuotteita ja palveluita entistä halvemmalla taikka sitten tuottaa suurempaa arvoa asiakkaalle kehittämällä uusia tai parempia tuotteita ja palveluita. Painopiste Suomen kilpailukyvystä käytävässä keskustelussa on lähes poikkeuksetta pyörinyt näistä ensimmäisessä eli kustannuksissa, vaikka Suomen nousu ja koko maailmankin tuottavuuden kasvu on viimeisten vuosikymmenten aikana tullut teknologisesta kehityksestä ja sen hyödyntämisestä. Niin on myös tulevaisuudessa. VTT:n teknologiaosaaminen on Suomen kilpailuetu, ja siitä pitäisi yrittää ottaa kaikki tehot irti.

Jatkossakin ne yritykset menestyvät Suomessa, jotka pyrkivät kasvamaan ja uudistumaan teknologiaa hyödyntämällä eli olemalla edelläkävijöitä omalla alallaan. Näitä potentiaalisia kasvuyrityksiä Suomessa on vielä onneksi paljon ja erikokoisia. VTT:n on löydettävä nämä yritykset sekä pyrittävä kannustamaan niitä ja muitakin yrityksiä uuden teknologian synnyttämien mahdollisuuksien etsimiseen ja hyödyntämiseen.

Suomen valtakunnan tasolla tavoitteeksi olisi rohkeasti otettava se, että Suomi olisi yrityksille Euroopan halutuimpia maita kehittää ja kasvattaa uutta liiketoimintaa valikoiduilla alueilla, joilla Suomessa on maailman luokan osaamista ja toimijoita. VTT:n tasolla meidän on pyrittävä olemaan Pohjois-Euroopan halutuimpia yhteistyökumppaneita näillä alueilla toimiville yrityksille, jotka haluavat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa teknologian avulla.

Aaro Cantell
Johtokunnan puheenjohtaja