Sign In

Sami & Samu

Esittely

Projektin päätavoitteet

Tavoite 1 on löytää ratkaisuja minimoimaan mikrobiresistanssiongelmaa sairaalaympäristössä hyödyntäen puupohjaisia antimikrobisia aineita

Tavoite 2 on vähentää sairaalatoimenpiteistä syntyvää muovijätettä, korvata fossiilipohjaiset muovipakkaukset biopohjaisilla materiaaleilla ja korvata nykyiset antimikrobiset tekstiilit ja materiaalit puu- ja selluloosapohjaisilla antimikrobisilla materiaaleilla sairaalaympäristössä

Työpaketit

TP1: Hallinto (Matti Virkkunen, VTT)

TP2: Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin ja olemassa olevaan tietoon (mm. puun antimikrobiset aineet, puupohjaiset tekstiilit ja pakkausmateriaalit sairaalaympäristössä) ja pienten demonstraatioiden toteuttaminen (Klaus Niemelä, VTT)

TP 3: Sairaalaympäristön puhtaus- ja hygieniatason visualisointi nykyaikaisen kameratekniikan avulla (Samppa Alanen, JAMK) TP4: Puun sisältämien antimikrobisten aineiden saatavuuden, soveltuvuuden ja prosessoinnin selvitys ja testaus sekä näiden aineiden tuottaminen/hankinta testauskäyttöön (Miia Jämsen, JAMK)

TP5: Puupohjaisten antimikrobisten materiaalien ja aineiden lisääminen mm. sairaalatekstiileihin, yleispuhdistusaineeseen ja pinnoitteisiin ja muovia korvaavien materiaalien käyttäminen sairaalatarvikepakkauksiin ja sekä näiden testaus sairaalaympäristössä (Juha Mannila, VTT)

TP6: Sairaalaympäristössä käytettäviin aineisiin ja materiaaleihin liittyvä regulaatio (Jukka Lahtonen, KSSHP)

TP7: Tiedottaminen ja raportointi (Matti Virkkunen, VTT)

 

TP 2: Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin ja olemassa olevaan tietoon (mm. puun antimikrobiset aineet, puupohjaiset tekstiilit ja pakkausmateriaalit sairaalaympäristössä) ja pienten demonstraatioiden toteuttaminen

State-of-the-art puupohjaiset bioaktiiviset aineet

 • Aikasempien relevanttien tutkimusten arviointi (bioaktiiviset aineet eri puulajeissa ja puun osissa)
 • Katsaus rajataan aineisiin, jotka ovat aktiivisia sairaalaympäristön merkittävimpiä mikrobeja kohtaan

Valittujen bioaktiivisten aineiden antimikrobisten ominaisuuksien esitestit

 • Käytettävien menetelmien arviointi ja valinta, mikrobien valinta
 • Menetelmien kalibrointi
 • Vaadittavien antimikrobisten ominaisuuksien määrittäminen

Valittujen puupohjaisten materiaalien potentiaali sairaaloissa

 • Selvitys käytössä olevista ja potentiaalisista puupohjaisten pinnoitteiden, tekstiileiden ja pintamateriaalien käyttökohteista sairaaloissa (yritykset mukana)
 • Tiekartta lupaavimpien ratkaisujen jatkotutkimuksiin
 • Olemassa olevan tutkimusympäristön arviointi demonstraatiomateriaalien ja tuotteiden valmistukseen; tiloihin tarvittavat muutokset

TP 3: Sairaalaympäristön puhtaus- ja hygieniatason visualisointi nykyaikaisen kameratekniikan avulla

Tavoite:

 • Löytää sopivin optinen teknologia tunnistamaan sairaalaympäristön erilaisten pintojen puhtaus- ja hygieniataso
 • Parempi materiaali- ja kustannustehokkuus

Tausta:

 • Puhtaustason määrittäminen (3 tasoa)
 • Kustannustehokkaat menetelmät (siivous, väliverhojen vaihto, siivouksen kohdentaminen)
 • Tartuntatautien leviäminen ja bakteerikantojen uudistuminen

TP3 Toimenpiteet vaihe 1:

 • Selvitetään olemassa olevat mikrobien ja orgaanisen materiaalin tunnistusmenetelmät ja saatavilla olevat optiset teknologiat ja näiden yhdistelmät
  • Hyperspektrikamerat eri aallonpituuksia varten
  • UV- ja IR-valot
 • Muutama potentiaalinen vaihtoehto valitaan Toimenpide 2:een

TP3 Toimenpiteet vaihe 2:

 • Valittujen järjestelmien testaus ja varmennus Living Lab –ympäristössä
  > soveltuvuus, toimivuus, teknis-taloudellinen hyöty

 

TP 4: Puun sisältämien antimikrobisten aineiden saatavuuden, soveltuvuuden ja prosessoinnin selvitys ja testaus sekä näiden aineiden tuottaminen/hankinta testauskäyttöön

Tavoite:

 • Valmistaa potentiaalisimmat orgaaniset antimikrobiset yhdisteet (TP 2) laboratoriossa ja Living Lab-ympäristössä testattavaksi. Testata neitseellisen puun tai puunjalostusteollisuudesta peräisin olevien antimikrobisten materiaalien tuotantomenetelmiä.

Tausta

 • Monet tutkimukset viittaavat siihen, että puupohjaiset orgaaniset yhdisteet saattavat toimia paremmin mikrobeja ja bakteereja vastaan kuin fossiilipohjaiset yhdisteet. Tutkimukset osoittavat myös, että näitä voidaan tuottaa puusta erilaisilla menetelmillä

TP4 Toimenpiteet vaihe 1:

 • Potentiaalisimpien aineiden tunnistaminen ja niiden lähteet perustuen TP 2:een. Saatavuuden ja soveltuvuuden tutkiminen, erotusmenetelmien testaus sisältäen demonstraatiot
 • Erotusmenetelmien teknis-taloudellinen arviointi
 • Uuden kamerateknologian hyödyntäminen

TP4 Toimenpiteet vaihe 2:

 • Prosessointi, tuotanto ja valittujen aineiden jatkokehitys sisältäen Living Lab –ympäristössä testaamisen
  > soveltuvuus, toimivuus, teknis-taloudellinen hyöty

 

TP 5: Puupohjaisten antimikrobisten materiaalien ja aineiden lisääminen mm. sairaalatekstiileihin, yleispuhdistusaineeseen ja pinnoitteisiin ja muovia korvaavien materiaalien käyttäminen sairaalatarvikepakkauksiin ja sekä näiden testaus sairaalaympäristössä

 • Antimikrobisten aineiden lisääminen: Sairaalan sovelluskohteet kuten tekstiilit (väliverhot), puhdistusaineet, välineet, pintamateriaalit, pinnoitteet yms.
 • Fossiilipohjaisten muovien korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla: esim. sairaalaympäristön pakkaukset, kertakäyttötuotteet, tekstiilit, vuodevaatteet, ruokalaput yms.
 • Helposti puhdistettavat hygieeniset pinnoitteet monenlaisille pinnoille
 • Valittujen tapausten demonstraatiot Living Lab –ympäristössä
 • Testaus: Antimikrobinen elinkykyisyys ja optinen teknologia

 

 • Puupohjaiset antimikrobiset aineet ja niiden lisääminen materiaaleihin ja pinnoitteisiin (Repolar, UPM, Walki, VTT, JAMK)
 • Biopohjaiset materiaalit korvaamaan fossiilipohjaisia muovimateriaaleja (Walki, UPM, PAPTIC, Welmu, Serres, VTT)
 • Antimikrobisten aineiden lisääminen pesuaineisiin (Kiilto Clean, VTT, JAMK)
 • Likaa hylkivät ja helposti puhdistettavat pinnoitteet (Millidyne, VTT)
 • Antimikrobisen aktiivisuuden testaus(VTT, JAMK)
 • Living Lab –demonstraatio (KSSHP, VTT, JAMK)
 • Kamerapohjaisen sovelluksen hyödyntäminen mittaamaan hygienisyyttä (JAMK)

 

TP 6: Sairaalaympäristössä käytettäviin aineisiin ja materiaaleihin liittyvä regulaatio (Jukka Lahtonen, KSSHP)

 • Sairaalahygieniaan ja infektioiden torjuntaan erikoistunut asiantuntijaryhmä
 • Sairaala on haastava ympäristö ottaa mukaan uusia innovaatiota:
  > hankintaprosessit ja potilasturvallisuus
  > Innovaatioita tarvitaan, jotta saadaan tieteellisiä todisteita tartuntojen ehkäisemisestä
 • Työtä infektioiden torjuntaan ohjaa tartuntatautilaki sekä kansainväliset ja kansalliset ohjeet
 • Sairaaloissa on kolme puhtaustasoa
 • Sekä siivouspalvelut että hygienia-asiantuntijat ovat mukana työpaketissa

Projektipartnerit

 • Pääkoordinaattori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, www.vtt.fi
 • VTT Jyväskylä: Projektinhallinta ja kuitutuotteet
 • VTT Tampere: pintakäsittelyt, funktionaaliset päällysteet, muovin korvaaminen
 • VTT Espoo: Mikrobiologia ja bioaktiiviset aineet
 • Osatoteuttaja, JAMK, ammattikorkeakoulu, www.jamk.fi
 • Osatoteuttaja, KSSHP, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, www.ksshp.fi
 • Osallistuvat yritykset: UPM, Walki, Kiilto Clean, Serres, Millidyne, Paptic, Repolar, Sakupe, Welmu