Sign In

SecNet 2010 - 2012

 

Keskeisimmät tutkimuskysymykset

- Millaista yhteistyötä yritykset nyt tekevät keskenään ja millaisia rooleja yrityksillä on verkostoissa?

- Millaisia integraattorin toimintamalleja voidaan tunnistaa? Minkälaiset toimintamallit ovat olleet menestyksekkäitä muilla toimialoilla?

- Kuinka kansainvälinen Suomen turvallisuusala on; mikä on tavallisin kansainvälistymisen tie nykyisin ja mitä hyväksi havaittuja käytäntöjä voitaisiin muilta aloilta turvallisuusalalle tuoda?

- Mitä erityispiirteitä turvallisuusteema tuo kansainväliseen liiketoimintaan (esim. turvallisuuden aineettomuus, tilanne- ja kulttuurisidonnaisuus, todellisen asiakkaan tunnistaminen, asiakkaan maksuhalukkuus jne.)?