Sign In

Service Concepts (SerCo) 2010-2012

 

Palvelukonseptit - rakenteelliset konseptit ja työkalut palveluiden suunnittelua, analyysiä ja toteutusta varten

Palvelujen merkityksen kasvu on jo pitkään ollut keskeinen elinkeinoelämän kehitystä ohjaava trendi länsimaissa. OECD-maissa palveluiden osuus bruttokansantuotteesta on keskimäärin noin 70 % ja USA:ssa noin 80 %. Siirtyminen tuotantoyhteiskunnasta kohti palveluyhteiskuntaa ja siten tuotekeskeisestä kohti palvelukeskeistä elinkeinorakennetta on meneillä yhä kiihtyvällä vauhdilla. Siirtyminen ei suju kitkatta, sillä palvelujärjestelmät ovat monimutkaisia ja monitieteisiä vaatien osaamista ja tietämistä liiketoiminnan, ihmisten, organisaatioiden, teknologioiden ja kansantalouden aloilta sekä kykyä tuottaa ja jakaa tietoa osapuolten kesken. uusien palvelukonseptien ja liiketoiminnan luomiseksi yritysten tulee kyetä tehokkaasti ja laajasti yhdistämään tietoa. Usein näitä uusia palvelujärjestelmiä ei ole kriittisesti suunniteltu ja arvioita ja siten niiden toiminnoissa ja hallinnassa voi olla vakavia puutteita.

Tämän projektin tavoitteena on kehittää työkaluja palveluprosessien suunnitteluun, optimointiin ja analysointiin systeemidynamiikan keinoin. Keskeisenä ideana on mallintaa organisaatioiden rakennetta ja käytäntöjä sekä tutkia järjestelmän käyttäytymistä tietokonesimuloinnein. Projektissa kehitetään yleisiä simulointimalleja käytettäväksi palveluprosessien suunnittelussa ja analysoinnissa. Kehitettyä menetelmää voidaan käyttää osoittamaan palveluiden tuomaa lisäarvoa eri osapuolille. 

Aloituspvm: 1.1.2010
Lopetuspvm: 31.12.2012


Avainsanat: Palvelujärjestelmä, Palvelutiede, Palveluliiketoiminta, Palvelukonseptit, Dynaaminen mallintaminen, Simulointi, Analyysi, Optimointi