Sign In

SmartAdvantage

Tutkimuksessa on viimeaikoina kiinnitetty huomiota siihen, miten digitalisaatio muuttaa nykyisiä liiketoimintamalleja ja muokkaa liiketoimintaympäristöä. Lisäksi palvelullistuminen on saanut merkittävästi huomiota. Nykyisellään teolliseen internetiin pohjautuvia palveluita ei ole riittävässä määrin integroitu asiakkaiden liiketoimintaprosesseihin ja digitalisaation mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty. SmartAdvantage -tutkimushankkeen tavoitteena on tehostaa arvonluonnin mahdollisuuksia teollisissa ekosysteemeissä kehittämällä uusia digitaalisen omaisuudenhallinnan ratkaisuja ja liiketoimintamalleja.

SmartAdvantage –tutkimushanke on osa rinnakkaishankekokonaisuutta, jossa yhdistyvät tutkimusorganisaatioiden ja teollisten partnereiden yhteiset pyrkimykset. Rinnakkaishankerakenne mahdollistaa kokemusten jakamisen ja toisilta oppimisen, sekä mahdollistaa tutkimuslaitosten ja teollisten kumppaneiden tehokkaan työskentelemisen yhdessä omia vahvuuksiaan ja omaa tietotaitoaan hyväksi käyttäen. Projektin tulokset tukevat yrityksiä uuden tarjonnan kehittämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja toteuttamisessa. VTT ja TTY yhdessä muodostavat älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän. SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Center) -osaamiskeskittymä tukee hankkeen tulosten levittämistä ja hyödyntämistä.

Lisätietoa hankkeesta englanninkielisillä sivuilla