Sign In

Smart Alarm 2009 - 2011

Smart Alarm - Rankkasateiden aiheuttamien kaupunkitulvien varoitusjärjestelmä kiinteistöille

Hankkeessa kehitetään uuteen sensoriverkkoteknologiaan, mallintamiseen, simulointiin, visualisointiin sekä uusiin ICT- ja kiinteistöinformaatioteknologioihin perustuva kaupunkitulvan varoitusjärjestelmä kiinteistöille. Hankkeen toteuttaa VTT yhteistyössä Aalto-yliopiston Vesihuoltotekniikan laboratorion ja Laskentatekniikan laboratorion ja Ilmatieteen laitoksen ja ja USA:n Lawrence Berkeley National Laboratoryn Earth Science Division’an kanssa.

Kansallisen säätietotietojärjestelmän, Helsinki Testbed II:n paikallissää-tietojärjestelmän, instrumentoidun valuma-alueen ja tulvimisalttiisiin kiinteistöihin liittyvän sensoroidun vesihuoltoverkoston ja kiinteistöjen ICT-järjestelmien avulla luodaan simulaattoripohjainen ennakointi- ja hälytysjärjestelmä, joka varoittaa ajoissa kiinteistöjä ja  muita tarvittavia tahoja tulevasta vaarasta. Lähtökohtana ovat eritasoiset sensoriverkko-järjestelmät tiedon monitoroinnissa ja erilaiset sää- verkosto- ja valumismallit vaikutusten arvioinnissa. Rankkasateiden vaikutuksia tutkitaan Helsingin keskustan koealueella.

Hälytysjärjestelmällä on vientipotentiaalia ja se parantaa kiinteistöjen turvallisuutta ja täydentää muita kiinteistöjen hälytysjärjestelmiä. Lisäksi se aktivoi kiinteistöt tulvan torjuntaan myös rankkasateiden osalta kun aiemmin on ollut vain kaupunkitasoisia jokitulvien ja merenpinnan nousun hälytysjärjestelmiä.

Hankkeessa tarkastellaan tulvariskejä EU:n tulvadirektiivin mukaisesti. Suomessakin kaupunkitulvia aiheuttavat rankkasateet ovat lisääntyneet. Vuonna 2007 yksi 3 tunnin sade aiheutti Porissa n. 20 miljoonan euron vahingot.