Sign In

Smart and Clean sisäilma

Espoo

Karhusuon tyyppikoulu vaihe 1, valmistunut 10/2017

Karhusuon koulussa opiskelee 271 oppilasta ja 37 eskarilaista. Uusi koulurakennus on valmistunut vuonna 2018. Kaikki oppilaat opiskelevat uudessa koulurakennuksessa, jossa toimivat myös esiopetus ja iltapäiväkerho.

Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola, valmistunut uudiskohde 2016

Auroran koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmäluokat (EDY) oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Oppilaita koulussa on noin 360. Perustehtävänä on tukea oppilaan oppimistyötä monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot. Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta.

Päivänkehrän koulu, valmistunut peruskorjauskohde 2017

Päivänkehrän koulu ja Komeetan koulu yhdistyivät 1.8.2017 ja koulun nimeksi tuli Päivänkehrän koulu. Päivänkehrän koulu on kehittyvä, monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä painottava 650 oppilaan alakoulu.

Tiistilän koulu, osat A ja B, vuonna 1984 valmistunut kaksiosainen koulu, korjattu vuosittain

Tiistilän koulu on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee noin 700 oppilasta vuosiluokilla 1–10 sekä esiopetuksessa. Ala- ja yläkoulu sijaitsevat lähekkäin samassa pihapiirissä. 

Kungsgårdsskolan, uudisrakennus

Kodikas Kungsgådsskolan valmistui 1910. Suvaitsevaisuus, vastuu, huomio ja kohteliaisuus ovat koulun keskeisimpiä käsitteitä. Oppilaita kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn luonnon ympäröimässä koulussa.

Matinkylän uimahalli, uudisrakennus

Matinkylään nousee Espoon toiseksi suurin uimahalli, jonka on suunniteltu valmistuvan kesään 2021 mennessä.

Nuumäen päiväkoti, puurakennus, valmistunut 2017

Toiminta Nuumäen päiväkodin kiinteistössä on alkanut 3.4.2017. Karamäen päiväkoti toimii Nuumäen päiväkodin kiinteistössä väistössä, siihen saakka kunnes uusi Karamäen päiväkodin rakennus valmistuu.

Kirkkojärven päiväkoti, uudiskohde, valmistunut 2017

Kirkkojärven päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä. Päiväkoti tarjoaa lapselle turvallisen leikkiympäristön ja lapsista välittävät aikuiset. Arvostamme erityisesti leikkiä.

Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille. Esiopetusta täydentävää päivähoitoa järjestetään Kirkkojärven koulussa. Kirkkojärven alueella on myös kerhotoimintaa.

Niittykummun päiväkoti, vanha peruskorjaamaton 1979 rakennettu päiväkoti

Niittykummun päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1979 ja se henkii edelleen tuon ajan arkkitehtuuria. Päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille sekä esiopetusta 6-vuotiaille lapsille.