Sign In

SUSECON 2011 - 2013

 

SUSECON - Kestävät lähipalvelut alueiden hyvinvoinnin lujittamiseksi

Adoption of sustainable services concepts for the reinforcement of neighbourhoods

Vaikka lähipalvelut on pitkään nähty olennaisena osana kestävää yhdyskuntarakennetta ja kestävää rakentamista, puuttuu silti kokonaisvaltaista tutkimusta, jossa selvitetään sekä tarpeet että vaikutukset ja jossa kehitetään toimintamalleja. SUSECON-hanke integroi tutkimukseen mukaan laaja-alaisesti eri toimijoita, joilla on selkeä rooli lähipalvelujen kehittämisessä tai mahdollistamisessa. 

Hyvinvoiva, asukkaitaan palveleva ja arvoaan vaaliva kaupunginosa ja asuinalue on kestävän yhdyskuntarakenteen lähtökohta. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan uusia arjen yhteistoiminnan tapoja ja palveluja.

On tärkeää, että arjen palvelut:

1) saadaan lähialueelta,

2) vahvistavat alueen identiteettiä,

3) vahvistavat kestävää kehitystä parantamalla tasa-arvoa (parantamalla saavutettavuutta) ja ympäristövaikutusten minimointia ja hyvinvointia (parantamalla yhteisöllisyyttä, kohtaamisia ja turvallisuutta),

4) mahdollistavat kustannustehokkuuden ja tehokkaan kilpailuttamisen.

Hankkeen lähtökohtana on, että palvelutarpeiden tunnistamisen lisäksi tarvitaan uusia toimintamalleja. Niihin voi kuulua esimerkiksi uusi palveluintegraattorin rooli. Hanke tunnistaa palvelutarpeita ja -mieltymyksiä ja mahdollisuuksia integroida asumiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon palvelutarpeita, kehittää palveluintegraattorin toimintamallin (palveluisännöinnin toimintamallin), arvioi lähipalvelujen merkitystä tilojen ja alueiden käyttöarvoon, houkuttelevuuteen ja kestävään kehitykseen, kehittää indikaattoreita, joiden avulla lähipalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan käyttää tavoiteasetannassa, markkinoinnissa ja alueiden seurannassa sekä kehittää kiinteistöstrategian pohjaksi mallia, jossa asukkaat voivat määritellä rooliaan lähipalvelujen käyttäjinä.