Sign In

SUSECON 2011 - 2013

 

Tavoitteet

SUSECON-hankkeen tavoitteena on

  • tunnistaa asumiseen liittyvät uudet mieltymykset, trendit, arvot ja näihin liittyvät palvelutarpeet.

  • koota ja vetää yhteen kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät palvelutarpeet.

  • tunnistaa palvelutarpeisiin liittyvät mahdollisuudet integroida asumiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palvelutarpeita kokonaisvaltaiseksi alueelliseksi palvelutarpeeksi ja tunnistaa niihin liittyvät liiketoiminnalliset näkökulmat.

  • selittää palvelutarpeen tunnistamisen ja siihen perustuvan alueellisen palvelutarjoaman vaikutus käyttöarvoon ja pitkän tähtäimen taloudelliseen arvoon.

  • kehittää palveluintegraattorin toimintamalli. Palveluintegraattorin avulla yksittäisten asukkaiden hankkimat yksittäiset palvelut muutetaan sellaisten palvelujen kysynnäksi, jotka pohjautuvat alueen asukkaiden palvelutarpeiden tunnistamiseen ja alueelliseksi palvelutarjoamaksi.

  • kehittää toimintamalleja, joiden avulla vahvistetaan palvelujen alueellista liitäntää. Näihin toimintamalleihin voi kuulua esimerkiksi tilojen tarjoaminen palvelutarjoajille ja virtuaalisten palvelualustojen kehittäminen alueellisten palvelutarjoamien markkinointiin, esittelyyn ja niihin liittyvään viestintään.

  • kehittää kestävien arjen palvelujen tunnusmerkit ja kriteerit ja samalla tunnistaa niiden mahdollisuudet alueellisen identiteetin vahvistamisessa. Tunnusmerkkejä (indikaattoreita) voidaan myös hyödyntää alueen ja sen asuntojen markkinoinnissa. Näitä voidaan hyödyntää myös alueen (lähialueen) kestävän kehityksen indikaattoreissa ja käyttää alueiden kehittämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja monitoroinnissa.


  • kehittää kiinteistöstrategian pohjaksi mallia, joissa otetaan huomioon paitsi kiinteistön tekninen ylläpito myös kiinteistön rooli lähialueessa ja asumiseen liittyvien palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Samalla vahvistetaan toimintatapoja, joiden avulla kestävä rakentaminen nähdään kokonaisvaltaisena tavoitteena. Siinä pyritään paitsi ympäristövaikutusten minimointiin myös huolehtimiseen hyvinvoinnista, tasaveroisista mahdollisuuksista käyttää rakennettua ympäristöä ja taloudellisen arvon pysymisestä.