Results: Research reports

2019

 • Exploring Driver and Operator Behaviour Models in the Context of Automated Driving Identification of Issues from a Human Actor Perspective. Kuljettajan ja operaattorin käyttäytymistä kuvaavien mallien soveltaminen automaattiajamiseen. Keskeisten kysymysten tunnistainen ihmisten toiminnan näkökulmasta. Pirkko Rämä, Hanna Koskinen. VTT Technology 356. 60 p. doi:10.32040/2242-122X.2019.T356
 • Kustannustehokkaat keinot vähentää itsemurhia Suomen rautateillä. Cost-effective ways to reduce suicides on Finnish railways. Anne Silla. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 3/2019.
 • Kuinka turvallisia automaattisten autojen on oltava? How safe must automated cars be? Merja Penttinen, Juha Luoma & Johannes Mesimäki. Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 2/2019.
 • Nopeusnäyttöjen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristössä - osa 2. Speed displays’ effect on driving speeds in urban environments – Part 2. Fanny Malin & Juha Luoma. Väyläviraston tutkimuksia 6/2019.
 • Kokemuksia katuverkon automaattivalvonnasta. The traffic safety effects of automatic enforcement on the street network. Fanny Malin. Suomen Kuntaliitto 2019.
 • Keskikaiteiden toteutuneet turvallisuusvaikutukset Suomessa. Safety effects of middle barriers on non-motorway highways in Finland. Harri Peltola & Johannes Mesimäki. Väyläviraston tutkimuksia 4/2019.

2018

 • Kesärenkaiden käyttö talvella henkilöautoissa. Wintertime use of summer tyres on cars. Salla Kuisma, Juha Luoma & Henri Sintonen. VTT Technology 335. 18 s.
 • Talvimerenkulun onnettomuudet 2011−2018. Accidents in winter navigation 2011−2018. Saara Hänninen. Trafin tutkimuksia 12/2018. 20 s.
 • Nopeusnäyttöjen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristössä. Speed display's effect on driving speeds in urban environments. Fanny Malin, Juha Luoma, Harri Peltola & Anne Silla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 8/2018. 34 s.
 • Talvirenkaiden valintakriteerit. Criteria for choosing winter tyres. Salla Kuisma & Juha Luoma. Trafin tutkimuksia 5/2018. 29 s.
 • Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä. Valuation of loss of wellbeing related to accident costs, in terms of willingness to pay – Pilot study. Anne Silla & Juha Tervonen.  Trafin tutkimuksia 4/2018. 50 s.
 • Tieliikenteen  vakavat  henkilövahingot. Liikenneturvallisuustyön suuntaaminen vakavat loukkaantumiset huomioon ottaen. Serious injuries in road traffic. Accounting for serious injuries in road safety work. Harri Peltola, Noora Airaksinen & Henri Sintonen. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 2/2018. 55 s.

2017

 • Talvirenkaiden käyttö kesällä henkilöautoissa. Summertime use of winter tyres on cars. Juha Luoma, Harri Peltola & Salla Kuisma. VTT Technology 284. 18 s. 
 • Henkilöauton kuljettajan tukijärjestelmien rekisteröintitarpeet. Registration needs of car driver support systems. Juha Luoma. Trafin tutkimuksia 2/2017. 10 s.

2016  

 • Tien kunnon vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Traffic safety effects of the road condition. Fanny Malin, Juha Luoma & Harri Peltola. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2016. 34 s.
 • Liikennekonfliktimenetelmä ja sen mahdollisuudet. Traffic conflict technique and its potential. Anne Silla. VTT Technology 248. 49 s.
 • Road accidents in Finland and Sweden; A comparison of associated factors. Harri Peltola & Juha Luoma. Trafin tutkimuksia 2/2016. 36 p.
 • Ajonvakautusjärjestelmän yleistyminen Suomessa. Penetration of ESC in Finland. Juha Luoma & Harri Peltola. Trafin tutkimuksia 1/2016. 15 s.
 • Rengastyypin vaikutukset lumi- ja jääpolanteen liukkauteen ja kulumiseen. Effects of winter tyre type on roughness and polishing of icy road surfaces. Mikko Malmivuo & Juha Luoma. VTT Technology 244. 48 s.
 • Kustannustehokkaat keskikaideratkaisut. Cost-effective middle barrier solutions. Klas Hytönen & Harri Peltola. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 2/2016. 31 s.

2015

 • Rekisteritunnusten lukulaitteet, liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi. Automatic number plate recognition, evaluation of traffic safety effects. Harri Peltola, Jenni Eckhardt & Riikka Rajamäki. Trafin tutkimuksia 12/2015. 21 s.
 • Talviajan nopeusrajoitusten liikenneturvallisuusvaikutukset - vuosien 2010–2014 onnettomuuksien tarkastelu. Safety effects of lower speed limits during winter months. Analysis of accidents in 2010–2014. Harri Peltola. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015. 27 s.
 • Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä. Impacts of road traffic automation.  Satu Innamaa, Heikki Kanner, Pirkko Rämä & Ari Virtanen. Trafi Research Reports 01/2015. 78 p.
 • Tasoristeysten turvallisuustoimenpiteiden kartoittaminen ja arviointi. Survey and assessment of measures aiming to improve the safety of level crossings. Anne Silla, Antti Seise & Veli-Pekka Kallberg. Research reports of the Finnish Transport Agency 07/2015. 49 p.

2014

 • Nasta- ja kitkarenkaat kuolemaan johtaneissa talviajan onnettomuuksissa. Studded and unstudded tires in fatal wintertime road accidents. Mikko Malmivuo & Juha Luoma. VTT Tecnology 204. 33 p. + liit. 4 p.
 • Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Effects of driving speed on road safety and the environment. Veli-Pekka Kallberg, Juha Luoma, Kari Mäkelä, Harri Peltola & Riikka Rajamäki. VTT Technology 197. 56 p.
 • Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Management of safety and reliability in road transport companies. Anne Silla & Juha Luoma. VTT Technology 149. 25 p. + app. 9 p. 7,9 MB

2013

 • Euroopan laajuisen tieverkon tarkastelu. Suomen turvallisuusluokittelu 2013. Trans-European road network. Safety analysis of Finnish roads. Harri Peltola. VTT Technology 138. 36 p. + app. 3 p. 2,1 MB. Attachment: Ten-tiet tarkastelu 2013.xls, 6,15 MB.
 • Kitkarenkaiden pitomerkintöjen ymmärrettävyys ja kuljettajienrengasvalinnat. Comprehension of grip labels on unstudded winter tyres and tyre selection. Salla Salenius & Juha Luoma. VTT Technology 133. 32 p. + app. 7 p. 3,85 MB
 • Liikenteen hallinnanvaikutukset tie-, rautatie-ja meriliikenteessä. The effect of traffic management on road, railway and maritime traffic. Anna Schirokoff, Anne Silla, Saara Hänninen,Veli-Pekka Kallberg & Hanna Askola. VTT Technology 111. 64 p. + app. 5 p. 1,38 MB.
 • Varoituslaitteettomien tasoristeysten havaittavuus. Vaatimukset ja niiden toteutuminen. Detection distance of unprotected road-railway level crossings. Veli-Pekka Kallberg & Tapio Ahonen. VTT Technology 123. 35 p. + app. 3 p. 3,04 MB.
 • Radanpidon töiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen ja yksiköiden paikantaminen rataverkolla. Management of train traffic during track work and positioning of units on the railroad network. Antti Seise, Risto Tuominen & Anne Silla. VTT Technology 100. 70 p + app. 6 p. 500 KB.
 • Poikkeamaraportointi ammattiliikenteessä. Väline tieliikenteen turvallisuusjohtamiseen. Incident reporting. Measure for safety management in road traffic. Päivi Hämäläinen & Jouko Heikkilä. VTT Technology 85. 38 p. + app7 p. 1 MB.
 • Satamien merkitys kuljetusketjujen palvelutason edistämisessä. The role of ports in enhancing the service level of transport chains. Hanna Askola. VTT Technology 76. 62 p. + app. 2 p. 990 KB.

2012

 • Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien kuolonkolariraporttien kehittäminen. Development of reports by road accident investigation teams.  Riikka Rajamäki. VTT Technology 66. 18 p. + app. 5 p. 1,61 MB.
 • Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän valmistelu Liikennevirastossa. Esitutkimus. Preparation of road traffic safety management systems for the Finnish Transport Agency. Preliminary study. Juha Luoma & Anne Silla. VTT Technology 52. 44 p. 203 KB.
 • Kuljettajien kokemukset Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suunnitelluista kitkarenkaista. Driver experience of unstudded snow tyres designed for Central Europe and for the Nordic Countries. Salla Salenius & Juha Luoma. VTT Technology 49. 36 p. 1,16 MB.
 • Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa. Safety equipment in sheltered archipelago conditions. Hanna Askola & Tapio Nyman. VTT Technology 16. 53+19 p. 3,1 MB.
 • Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen rautatietoimialalla. Management of safety-related abnormalities and learning from this process throughout the railway sector. Kaarin Ruuhilehto, Anne Silla & Päivi Hämäläinen. VTT Technology 1. 61+3 p. 610 KB.
 • Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Safety culture of different transport modes. A preliminary study. Teemu Reiman, Anne Silla, Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen & Juha Luoma. VTT Technology 4. 43+18 p. 1,8 MB.
 • Turvallinen liikennejärjestelmä 2100. Visio. Safe and secure transport system 2100. Vision. Heidi Auvinen & Anu Tuominen. VTT Technology 5. 43+18 p. 700 KB.
 • Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä. Seurantatietojen käyttö liikenneturvallisuustyössä. Travel speeds on two-lane main roads. The use of data on road safety work. Riikka Rajamäki. VTT Technology 6. 64+5 p. 1,2 MB

2011

 • Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen kitkarenkaiden yleisyys Suomessa. Frequency of tyres for mild winter conditions in Finland. Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2600. 15 p. 208 KB
 • Interactions of Environmental and Safety Measures for Sustainable Road Transportation. Juha Luoma & Michael Sivak. UMTRI University of Michigan. Report No. UMTRI-2011-3. 32 p. 1550 KB

2010

 • Rautateiden liikenteenohjaus ratatöiden aikana ja ratatöiden hallinta. Control of train traffic and management of safety during a major railroad construction project. Marja-Leena Haavisto, Kaarin Ruuhilehto & Pia Oedewald. VTT Tiedotteita - Research Notes 2563. 79 + 7 p. 1120 KB
 • Liikennejärjestelmän visiot 2100. Esiselvitys. Transport system visions 2100. Pilot study. Anu Tuominen, Heidi Auvinen, Heikki Kanner & Toni Ahlqvist. VTT Tiedotteita - Research Notes 2555. 41 + 11 p. 657 KB
 • Linja-autojen paloturvallisuus Suomessa 2000 - 2009. Bus fire safety in Finland 2000 - 2009. Veli-Pekka Kallberg. VTT Tiedotteita - Research Notes 2557. 38 + 9 p. 1301 KB
 • Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001–2010. The development of winter tyre condition 2001-2010. Mikko Malmivuo & Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2554. 41 + 11 p. 782 KB
 • Polkupyöräilijän ja jalankulkijan liikenneturvallisuustestin kehittäminen. Development of road safety tests for bicyclists and pedestrians. Juha Luoma & Mikko Virkkunen. VTT Tiedotteita - Research Notes 2524. 42 p. 710 KB
 • Rautatieonnettomuuksista aiheutuneiden kustannusten arviointi. Evaluation of rail accident costs. Anne Silla. VTT Tiedotteita - Research Notes 2523. 35 + 3 p. 195 KB
 • Kesärenkaiden urasyvyys ja onnettomuusriski. ​Tread pattern depth and crash risk in summer. Riikka Rajamäki. VTT Tiedotteita - Research Notes 2525. 32 p. 2.41 MB

2009

 • Katsastamattomien ajoneuvojen tunnistaminen liikennevalvonnassa. Identification of vehicles with overdue periodic inspection. Veli-Pekka Kallberg & Matti Saarinen. VTT Tiedotteita - Research Notes 2518. 24 p. 600 KB
 • Autonkuljettajan liikenneturvallisuustestin kehittäminen. Development of a road safety test for drivers. Juha Luoma & Harri Peltola. VTT Tiedotteita - Research Notes 2473. 44 p. 430 KB
 • Liikenneturvallisuus erilaisissa suunnitelmissa - Esiselvitys. Traffic safety in land use planning. Feasibility study. Harri Peltola, VTT & Jukka Räsänen, Ramboll Finland Oy. VTT Tiedotteita - Research Notes 2469. 92 p. 6,7 MB
 • Liikenneturvallisuustoiminnan lähestymistavat. Approaches to road safety work. Matti Roine & Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2477. 65 p. 600 KB
 • Renkaiden puutteet kuolonkolareissa. Tyre defects in fatal road accidents. Riikka Rajamäki. VTT Tiedotteita - Research Notes 2467. 50 p. 290 KB
 • Vartioimattoman tasoristeyksen ylitys - Autonkuljettajien käsitykset ja riskin kokeminen. How drivers understand safe behaviour and perceive risks at passive railway-road grade crossings. Mikko
 • Poutanen & Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2474. 36 p. 230 KB

 

Additional information

Anne Silla
+358 20 722 4517
anne.silla@vtt.fi