Sign In

TupaTurva 2010-2013

Hankkeen osapuolet

 

Falck Oy

Falck Oy:n missio on turvata kokonaisvaltaisesti asiakkaamme arkea, oli kyseessä sitten omaisuuden, ihmisen tai autoilijan turvallisuus. Falck hoitaa Suomessa lukuisia ympärivuorokautisia puhelinpalveluita ja on Suomen johtava hinausalan yritys. Lisäksi tarjoamme kodin murto- ja paloturvallisuuteen liittyviä palveluja kotitalouksille.

Falck Oy:n strategian perustana on henkilöiden ja omaisuuden turvaaminen, onnettomuuksien ehkäiseminen sekä avunanto hätätilanteissa. Asiakaslupauksemme on olla ”läsnä turvallisessa arjessa” ja tämän lupauksen haluamme lunastaa päivittäin olemalla siellä, missä apua tarvitaan ja tarjoamalla palvelujamme erilaisissa ongelmatilanteissa. Lisätietoja www.falck.fi

Senioritek
Yhteiskunnallisena haasteena on vastata väestön ikääntymisen myötä kasvavaan palveluasumistarpeeseen kustannustehokkaalla tavalla ja toisaalta tukea kotona-asumista. Seniortek Oy on tarjoaa monipuolisia, luotettavia ja joustavia turvallisuus- ja hälytysjärjestelmiä eri kohteisiin ja tarpeisiin uudella ja yksinkertaisella tavalla. Toimintaperiaatteinamme ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus, luotettavuus ja kustannustehokkuus. Tuotekehityksemme on jatkuvaa. Lisätietoja:  www.seniortek.fi

Softex
Softex Oy valmistaa, myy, suunnittelee, asentaa ja huoltaa itse kehittämiään ja kansainvälisesti patentoituja Softex-vesisumusammutusjärjestelmiä sekä perinteisiä
sprinklerisammutusjärjestelmiä. Softex Oy on toimittanut sammutusjärjestelmiä yli 500 kiinteistökohteeseen kotimaassa ja yli 500 sammutusjärjestelmää laivoihin maailman laajuisesti. Softex on kotimaassa yksi suurimmista sammutusjärjestelmä toimittaja. Oma tuotekehityksemme pitää Softex-sammutusjärjestelmän alan johtavana tuotteena. Softex-ammattilaiset toteuttavat vuosittain eri puolilla Suomea yli uutta 70 projektia. Lisätietoja: www.softex.fi

Tunstall
Tunstall on Euroopan suurin turvapuhelinten laitevalmistaja ja markkinajohtaja vuodesta 1957 lähtien. Tarjoamme korkealaatuisia ratkaisuja asiakkaidemme turvallisuuden ja elämänlaadun parantamiseksi. Suomessa olemme alan johtava toimija turvapuhelimissa ja turvajärjestelmissä.Tunstall turvapuhelimia käyttää noin 2,5 miljoonaa henkilöä maailmalla. Laitteita valmistetaan n 450 000 kappaletta vuodessa. Konsernilla on toimintaa kaikkialla Euroopassa. Oman laitevalmistuksen ja tuotekehittelyn avulla voimme mahdollistaa laitteiden parhaimman toimintavarmuuden ja luotettavuuden. Konsernin liikevaihdosta 4-5 % käytetään tuotekehitykseen. Lisätietoja: www.tunstall.fi

YH Länsi (Kotosalla)
Kotosalla on YH Länsi Oy:n ja Kotosalla Säätiön yhdessä kehittämä nykyaikainen ja toimiva asumismuoto yli 55-vuotiaille. Kotosalla asutaan turvallisesti ja itsenäisesti omassa kodissa sekä nautitaan samalla helposti saatavilla olevista palveluista, seurasta ja toiminnasta. Lisätietoja:www.kotosalla.fi

 

Karviainen

Tulevaisuuden hoivapalvelumalli - seniori-ikäisten integroidut hoiva- ja turvapalvelut vuodeosastolla, kotona ja palvelutalossa

Karviaisen rooli hankkeessa on tuottaa tietoa kehitystyöhön yhteistyössä ikäihmisten ja heidän omaistensa kanssa. Karviainen toimii pilottina ja kokeilukäyttäjänä erilaisille uusille turvallisuusratkaisuille. Ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä luodaan toimintatavaksi systemaattinen turvallisuuteen liittyvä kartoitus, jossa huomioidaan myös ennaltaehkäisy. Valittujen kohteiden osalta testataan ja arvioidaan näyttöön perustuvia turvallisuusratkaisuja toimivuus- ja kustannushyöty huomioon ottaen. Uusilla ratkaisuilla vahvistetaan asiakkaiden ja lähiomaisten hoitoon sitoutumista yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseksi muistihäiriöisillä ikäihmisillä.
 Pilotti yksikköinä toimivat seniorineuvola, jonka yhteydessä toimii muistipoliklinikka, sekä arviointi osastona toimiva Karkkilan vuodeosasto. Asiakasryhmät ovat palvelutarpeen arviointia pyytäneet ja terveyttä edistävien kotikäyntien asiakkaat, sekä kotihoidon ja arviointiosaston asiakkaat.  Karkkilan vuodeosastolla on alkamassa yksikön peruskorjaus ja uudistaminen, jonka yhteydessä osastolle suunnitellaan oma tila uuden teknologian testaamiseen ja arvioimiseen asiakkaalle. Peruskorjaus valmistuu vuonna 2014. Lisätietoja: www.karviainen.fi

Kuopio
Vuonna 1775 perustettu Kuopio on Suomen 9. suurin kaupunki, jossa on 97 000 asukasta ja koko Kuopion vaikutusalueella elää 600 000 ihmistä. Kuopio on osaamiseen, tieteeseen ja teknologiaan panostava nykyaikainen ja kehittyvä kaupunki. Perinteisemmästä teollisuudesta puu- ja elintarviketeollisuus ovat tärkeimpiä ja matkailulla on suuri merkitys Kuopion taloudelle. Palvelusektori on Kuopion suurin työllistäjä.
 Kuopiossa väestö ikääntyy, kuten muualla Suomessa. Erityisesti 2020-luvulla väestö ikääntyy nopeasti, jolloin suuret ikäluokat saavuttavat 80 vuoden iän. Kuopion kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tavoitteena on TupaTurva -hankkeessa ensisijaisesti kehittää ikäihmisten pienryhmäkotiasumista. Toisena tavoitteena on kehittää turvateknologisia mahdollisuuksia iäkkäiden henkilöiden kotona asumisen tukemiseen. Hankkeen aikana on tarkoitus perustaa kokeilun ajaksi pienryhmäkoteja sekä jatkuvaluonteiseen että mahdollisesti väliaikaiseen asumiseen (ns. kokeiluasumiseen). Ryhmäkodit sijaitsevat kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöissä. Lisätietoja: www.kuopio.fi

Oiva
Peruspalvelukeskus Oiva – liikelaitos tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut viiden kunnan (Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoki) yhteistoiminta-alueelle, jonka väestöpohja on 41 000 asukasta. Oiva kuuluu Hollolan kuntakonserniin, nk. isäntäkuntamalli. Oiva on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Henkilöstöä on tällä hetkellä 756, joista lähes puolet toimii koti- ja asumispalvelun tulosalueella, joka tuottaa ikäihmisten palvelut niin kotiin annettavat palvelut kuin myös asumis- ja laitoshoidonpalvelut. Lisätietoja: www.oiva.fi

Tampere
Vuonna 1779 perustettu Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, jossa asuu yli 213 000 ihmistä. Myös Tampereella väestö ikääntyy ja tarvitaan erilaisia ratkaisuja tukea ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissa. Tätä mahdollisuutta tukevat palvelut ovat Tampereen kaupungin ja ikäihmisten palveluiden järjestämisen strateginen tavoite. TupaTurva -hankkeen kaksi merkittävintä tavoitetta Tampereen kaupungin näkökulmasta liittyvät maaseutualueen kehittämistä ja kotona asumista koskevien strategioiden yhdistämiseen sekä palvelukampuskonseptiin kaupunkiympäristössä. Maaseutualueen uudenlaisia asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja kaupunkialueen kotona asumista tukevien palveluiden organisoimista maantieteellisen alueen kokonaisuutta hyödyntämällä ovat keskeiset kehittämistavoitteet Tampereen kaupungin TupaTurva -hankkeessa. Lisätietoja: www.tampere.fi