Sign In

TupaTurva 2010-2013

Tulevaisuuden palvelukoti – seniori-ikäisten turvapalvelut

Ikäihmisten tarpeet ja toiveet pitää huomioida uusien palvelukonseptien luomisessa ja samalla vahvistaa/edistää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Seniori-ikäisen itsenäinen selviytyminen kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa tarvitsee paremmat edellytykset. Miten tulevaisuudessa varmistetaan turvalliset palvelu- ja asumisratkaisut kestävästi ja eettisesti ikäihmisen arvoja kunnioittaen?

”Tulevaisuuden palvelukoti - seniori-ikäisten turvapalvelut” TupaTurva -hankkeen kokonaistavoitteena on löytää ja kehittää uusia turvapalvelukonsepteja, joiden avulla ikäihmiset pystyvät paremmin selviytymään omissa kodeissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Kehitetyt turvapalvelukonseptit perustuvat ikäihmisten ja heidän omaisten, palvelun tuottajien ja ostajien sekä tutkimustiedon yhdistettyyn näkökulmaan. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja yksityisten toimijoiden sekä julkisten organisaatioiden yhteistyöhön turvallisuuspalvelujen kehittämiseksi ja tuottamiseksi. Siinä halutaan vastata sekä viranomaisten vaatimuksiin että toisaalta yrityksille ja kunnille tuleviin vaatimuksiin. Yrityksille etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisten palveluratkaisujen kautta. Toisaalta myös kunnat haluavat uusia ratkaisuja, joilla voidaan turvata ikäihmisten palvelut yhä tiukkenevan kuntatalouden ja vähenevien resurssien varjossa. Kuntien tavoitteena on päästä neuvottelemaan yritysten kanssa isommista kokonaisuuksista ja palveluratkaisuista, joissa eri toimittajien tuotteet ja palvelut ovat keskenään yhteensopivia.

Laajempana tavoitteena on parantaa suomalaista turvallisuusalaa edustavien ja senioriasiakkaille palveluja tarjoavien yritysten valmiuksia toimia kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä toisaalta kehittää julkisen sektorin toimijoiden valmiuksia yhteistyömallien hyödyntämiseen.

TupaTurva –hanke on tutkimuslaitosten, yritysten ja kuntien yhteistyöhanke. Se perustuu kiinteään vuorovaikutukseen tutkimustahojen, yritysten ja kuntien kanssa. 

TupaTurva –hankkeen tuloksena saadaan erilaisia turvallisuutta lisääviä tuote- ja palvelukonsepteja, joilla tuetaan yksilöllisesti ikäihmisten selviytymistä omissa kodeissa sekä tuetaan palveluasumista järjestävien ja toteuttavien organisaatioiden henkilöstön työssä jaksamista.