Sign In

ValueSSe 2009 - 2012

 

Keskeiset tutkimuskysymykset

Miten turvallisuuspalvelut tuottavat asiakkaalle lisäarvoa?


Miten palveluiden tuottamaa hyötyä voidaan parhaiten kuvata (perustella) asiakkaalle?


Miten asiakkaat arvottavat erilaisia turvallisuuspalveluja?


Miten arvo siirtyy asiakkaiden liiketoimintaan?


Miten verkostomaiset liiketoimintamallit soveltuvat turvallisuusalalle?


Millaisia riskienhallinnan haasteita uudenlaisiin palvelukonsepteihin liittyy?