Sign In

ValueSSe 2009 - 2012

ValueSSe - Turvallisuuspalvelujen arvontuotanto

ValueSSe-hankkeen (Value of Corporate Security Services) tavoitteena on vauhdittaa turvallisuusalan liiketoimintaa jäsentämällä entistä selkeämmin turvallisuuspalvelujen tuottamiseen ja kuluttamiseen liittyvää arvonmuodostusta. Hankkeessa kehitetään malleja ja menettelytapoja turvallisuuspalvelun arvon määrittämiseen, verkottuneiden liiketoimintamallien konseptointiin, ansaintalogiikkaan ja hinnoitteluun. Tutkimuksellisena tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä turvallisuuspalveluiden roolista asiakasyritysten ja palveluntarjoajien riskien hallinnassa.

Hankkeessa tutkitaan, miten turvallisuusratkaisuja tarjoavat ja ostavat yritykset kokevat ratkaisujen tuottaman hyödyn ja kuinka arvo siirtyy asiakkaiden liiketoimintaan. Lisäksi tarkastellaan, miten tuotteen tai palvelun tarjoaja määrittää omaa rooliaan asiakkaan arvoketjussa sekä ymmärtää ja perustelee turvallisuuden arvoa asiakkaan ja koko verkoston toiminnalle. Tähän liittyen tarkastellaan myös verkostomaisen liiketoiminnan soveltumista ja mahdollisuuksia turvallisuusalalle.

Hankkeen tuloksena syntyy turvallisuuspalveluiden kehittämistä tukevia tutkimusperustaisia malleja hyötyjen ja riskienhallintavaikutusten tarkasteluun sekä turvallisuuspalvelun arvottamiseen. Mallien lisäksi kehitetään menettelytapoja, prosesseja ja sovelluksia turvallisuuspalvelun arvontuottologiikan määrittämiseen ja avaamiseen sekä verkottuneiden liiketoimintamallien konseptointiin. Tuloksena saadaan myös tutkittua tietoa turvallisuuspalveluiden roolista asiakasyritysten ja palveluntarjoajien riskien hallinnassa. Systemaattisesta turvallisuuspalvelun arvon määrittämisestä hyötyvät ratkaisuntarjoajaverkoston osapuolet sekä ostajan roolissa toimivat palveluja vertailevat asiakasyritykset.