Sign In

VersO 2009 - 2011

 

Keskeiset tutkimuskysymykset

Millä eri tavoilla verkostoyhteistyötä voidaan hyödyntää uusien osaamisintensiivisten yrityspalvelujen kehittämisessä?

Miten tietoa ja osaamista voidaan luoda, jakaa ja hyödyntää verkostossa uusien innovatiivisten ”palveluversojen” synnyttämiseksi?

Mitkä tekijät edistävät tai estävät yhteistoimintaa palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia resursseja ja osaamista verkostomaisessa palvelukehityksessä tarvitaan?

Millaisilla vuorovaikutteisilla malleilla verkoston palvelukehitystä ja uusien ”palveluversojen” esiin nousemista voidaan systematisoida ja tehostaa?