Sign In

VersO 2009 - 2011

VersO - Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa

 

VersO-hankkeessa tutkitaan ja edistetään innovatiivisten, tietoon ja osaamiseen perustuvien palvelujen vuorovaikutteista kehittämistä verkostoissa. Hankkeessa tarkastellaan palveluinnovaatioiden kehityspolkuja verkostoissa, jotka edustavat kaupan alaa, teollisuuden palveluliiketoimintaa ja KIBS-alaa. Hankkeessa etsitään ja viedään eteenpäin uusia ”palveluversoja” ja samalla tuotetaan tietoa siitä, millaisilla verkostomaisilla malleilla ja toimintatavoilla edelläkävijäkonseptien kehittämistä voidaan organisoida ja johtaa, ja mikä edistää perinteisten toimintatapojen uudistamista yrityksissä.