Sign In

Arvoketjun vesivastuullisuus ja riskien hallinta

Tapahtumat

​Vesivastuusitoumuksen työpaja
9.11.2017 klo 9.00-11.30
 Säätytalo, Sali 3, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki

Kaikki yritykset ovat jollain tapaa riippuvaisia vedestä. Oletteko tunnistaneet yrityksenne vesiriskit? Mitä ratkaisuja ja mahdollisuuksia niihin liittyy?

Tervetuloa mukaan keskustelemaan Vesivastuusitoumuksen työpajaan!

Globaali vesikriisi koskettaa kaikkia. Veden niukkuuden ja saastumisen kaltaiset haasteet muodostavat merkittäviä riskejä yritysten toiminnalle. Suomalaisilla yrityksillä voi kuitenkin olla keskeinen rooli haasteiden ratkaisussa.

Suomalainen Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit- ja mahdollisuudet arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä sekä kehittämään kestävää veden hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yritykset voivat sitoumuksen avulla kehittää vesivastuullisuuttaan ja osaltaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Tervetuloa mukaan työpajaan kuulemaan yritysten vesivastuusta, tutustumaan Vesivastuusitoumukseen, sekä keskustelemaan siitä, miten Vesivastuusitoumus voi tukea yrityksenne vesiriskien hallinnassa. Työpajassa esitellään myös hankeideoita yritysten vesivastuutyön tueksi ja vesivastuullisten liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Ohjelma
8.30 Aamukahvit
9.00 Avaussanat, Marja Innanen, Suomen kestävän kehityksen toimikunta
9.10 Miksi puhutaan yritysten vesivastuusta? Jussi Nikula, WWF
9.35 Vesivastuusitoumuksen esittely, Suvi Sojamo, Aalto-yliopisto
10.00 Tauko
10.15 Ryhmätyö: Mitä haasteita liittyy vesivastuutyön eri askeliin, mitä mahdollisuuksia?
11.10 Kuinka teen yritykseni vesivastuusitoumuksen? Suvi Sojamo, Aalto-yliopisto
11.20 Hankeideoiden esittely, Kirsi Usva, Luke ja Helena Wessman-Jääskeläinen, VTT
11.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Ilmoittaudu mukaan työpajaan tämän linkin kautta 6.11.2017 mennessä.
Lisätietoja: koordinaattori Suvi Sojamo, suvi.sojamo@aalto.fi, p. +358 50 325 4415 tai Helena Wessman-Jääskeläinen helena.wessman-jaaskelainen@vtt.fi .

Lämpimästi tervetuloa! 

Vesivastuusitoumus on osa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja sen ovat perustaneet Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke, maa- ja metsätalousministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT, ympäristöministeriö sekä WWF Suomi. Vesivastuusitoumus on palkittu kestävän kehityksen Vuoden uusi avaus 2017 -tunnustuksella.